Набока СКиїв, 13 січня 1973 р.
Доцент кафедри історії зарубіжної україністики.
Кандидат історичних наук, доцент.

У 2002 р. закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. В 2002 р. поступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку успішно закінчив захистивши у 2006р. кандидатську дисертацію на тему «Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861–1914)» і отримав науковий ступень кандидата історичних наук.

Упродовж 2005–2010 рр. працював викладачем кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2010-2016 рр. працював на посаді доцента кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента. Нині – доцент кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів: історія діяльності мирових установ на Правобережній Україні; соціально-економічне та суспільно-політичне життя УРСР у 50–80-х рр. XX ст., розвиток України в період Перебудови, займається дослідженням соціально-економічного та суспільно-політичного життя незалежної України у кінці XX початку XXI ст.

Автор близько 80 наукових та навчально-методичних публікацій, співавтор шести підручників з Історії України.

Нагороди: подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка; подяка Малої Академії Наук України (МАН).

Наукові праці: Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861–1914 рр.) /Монографія/ – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2013.– 258 c.Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985–1991 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Історія. – К., 2010. – Вип. 101. – С. 30–34; Особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні в 1991–2011 рр.// Гілея. – 2011. – Вип. 53. – С. 145–150; Розвиток суспільно-політичних процесів в Україні в 1985–1991 рр. // Гілея. – 2011. – Вип. 54. – С. 97–103 ; Розвиток соціально-економічних процесів в України в 1991–2011 рр. // Гілея. – 2011. – Вип.55. – С. 91–97; Соціально-економічний розвиток України в 1964–1984 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2011. – № 4. – С. 125–130; Українська перспектива в російському вимірі // Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упорядники М. Г. Казьмирчук, Ю. В. Латиш. – К.: ПП. «КП УкрСІЧ», 2014 – 462с. – С. 337-349; Українське питання” в російському контексті //Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали міжнародної науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2014» / Наук. ред. Г. Казьмирчук– К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2014. – С. 48–51; Логіка вибору // Соціальна історія: Науковий збірник / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –– К.: ПП. “КП УкрСІЧ”, 2015. – Вип.X. – С. 62–68; Спіраль історії // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2015» / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2015. – С. 37–40; Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку європейських держав пострадянського простору // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. Ред. канд.. іст. Наук, доцента А. Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 120-129.