ДаниленкоНародився 3 липня 1978 р. у м. Києві в сім’ї службовців.
Доктор історичних наук, професор.
Протягом 1995-2000 рр. навчався у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

У 1998 р. за програмою обміну навчався в університеті м. Тампере (Фінляндія).
У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі КНУ.
З 2001 р. працює на кафедрі історії зарубіжної україністики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2002 р. перебував на навчанні в літній школі Українського наукового інституту Гарвардського університету (США). В тому ж році брав участь у роботі V Міжнародного конгресу україністів (Чернівці).

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Український громадський комітет в Чехословаччині (1921-1925 рр.)” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Буравченков А.О.). У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Відносини УСРР з європейськими країнами в соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.)”. Професор з 2015 р.

В 2006–2015 р. – доцент кафедри української історії та етнополітики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Спеціалізується на вивченні проблем історії України ХХ ст. Досліджує історію української культури, освіти, науки, інтелігенції, історію української еміграції і діаспори, міжнаціональні і міжнародні зв’язки і відносини. Бере участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Цікавиться історичною літературою, психологією, філософією, іноземними мовами.

Автор понад 130 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць.

Праці: Роль українського громадського комітету у створенні Української господарської Академії в Чехословаччині (поч. 20-х рр. ХХ ст.) // Часопис української історії: Зб. наук. статей. – К.: Книги-ХХІ, 2004. – Вип.1. – С. 52-58; Практикум з курсу історії України. Методичні рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів / Коцур А.П. (керівник), Горбань Т.Ю., Даниленко О.В. та ін. – К., 2005. – 88 с.; Діяльність українського громадянського комітету з питань інтеграції емігрантів в чехословацьке суспільство (1920-ті рр.) // Часопис української історії: Зб. наук. ст. – К.: Книги-ХХІ, 2006. – Вип.4. – С.66-72; Формування українського емігрантського середовища в Чехословаччині (1920-і рр.) // Часопис української історії: Зб. наук. ст. – К.: Книги-ХХІ, 2006. – Вип.4. – С.104-112; Українська емігрантська інтелігенція в Чехословаччині і Польщі (20-30-ті роки ХХ ст.) // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук: Збірник доповідей. – К.: НАУ, 2007. – С. 13-15; Історія України: Програма курсу (для студентів природничих факультетів). – К., 2008. – 46 с. (співавт. А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька та ін.).