Даниленко Олександр Вікторович
1. Даниленко О.В. Українське історично-філологічне товариство у Празі (1920–1930-ті рр.) / О.В.Даниленко // Наукові записки: Зб. наук. статей Нац. педагог. університету ім. М.П.Драгоманова – К.: Логос, 1999. – С. 49-59.
2. Даниленко О.В. Празька сторінка української історіографії // О.В.Даниленко / Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 12. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – С. 114-132.
3. Даниленко О.В. Короткий історичний словник. Навчально-методичний посібник (з грифом МОН). / О.В.Даниленко. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – 320 с. (співавт.: В.М.Даниленко, С.А.Кокін, А.Г.Слюсаренко).
4. Даниленко О.В. Державотворчий процес і етнокультурна політика в Україні / О.В.Даниленко // Carpatika – Карпатика. Вип. 10. Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського регіону в ХІХ-ХХ ст. – Ужгород: Два кольори, 2001. – С. 198-204 (співавт. – В.М.Даниленко).
5. Даниленко О.В. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-ті роки): соціокультурний аспект / О.В.Даниленко // Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. праць. Вип. 10. – К: Унісерв, 2001. – С. 37-40.
6. Даниленко О.В. Українська еміграція в Чехо-Словаччині в 1920-1930-ті рр.: історіографія проблеми / О.В.Даниленко // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка. Історія. Вип. 63-64. – К., 2002. – С. 40-42.
7. Даниленко О.В. Іван Лисяк-Рудницький / О.В.Даниленко // Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х т. Навч. посібник (з грифом МОН). – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 2. – С. 56-57.
8. Даниленко О.В. Микита Шаповал / О.В.Даниленко // Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х т. Навчальний посібник (з грифом МОН). – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 2. – С. 746-747.
9. Даниленко О.В. Юрій Шевельов / О.В.Даниленко // Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х т. Навчальний посібник (з грифом МОН). – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 2. – С. 750-751.
10. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-допоміжний посібник. Для студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2002. – 74 с. (співавт. – Ю.А.Горбань, Л.В.Дячук, М.М.Карабанов та ін. (всього – 9 ос.).
11. Даниленко О.В. Українські письменники й історики в Чехословаччині у міжвоєнний період (1920-30-ті рр.) / О.В.Даниленко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 11: Міжвідомчий зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – С. 187-198.
12. Даниленко О.В. Український громадський комітет в Чехо-Словаччині (1921–1925 рр.) / О.В.Даниленко // Наукові записки Вінницького держ. педагог. університету ім. М.Коцюбинського. Вип. 6. Серія: Історія: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2003. – С. 213-218.
13. Даниленко О.В. Тести з курсу історії України. Навчально-допоміжний посібник для викладачів вищих навчальних закладів / О.В.Даниленко. – К., 2003. – 90 с. (спіавт. – М.М.Карабанов, Ю.А.Горбань, Л.В.Дячук та ін. (всього – 9 ос.).
14. Даниленко О.В. Роль Українського громадського комітету в соціальній адаптації емігрантів / О.В.Даниленко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 9. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – С. 278-295.
15. Даниленко О.В. Практикум з курсу історії України. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів. – К., 2003. – 60 с. (співавт.: М.М.Карабанов, О.О.Бондарчук та ін. (всього – 9 ос.).
16. Даниленко О.В. Аппатов С.О. / О.В. Даниленко // Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник / Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – С. 15-16.
17. Даниленко О.В. Ветухів Михайло Олексійович / О.В.Даниленко // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 1. – С. 497-498.
18. Даниленко О.В. Голубничий В. / Даниленко О.В. // Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник / Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – С. 110-111.
19. Даниленко О.В. Мельник Л.Г. / О.В.Даниленко // Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник / Ін-т історії України НАН України. –К., 2003. – С. 252-253.
20. Даниленко О.В. Мишуга Лука / О.В.Даниленко // Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник / Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – С. 257-258.
21. Даниленко О.В. Тригуб П.М. / О.В.Даниленко // Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник / Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – С. 320-321.
22. Даниленко О.В. Шульга І.Г. / О.В.Даниленко // Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник / Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – С. 357-358.
23. Даниленко О.В. Український громадський комітет в Чехословаччині (1921–1925 рр.) / О.В.Даниленко // Матеріали V Конгресу Міжнар. асоціації україністів. Історія: Зб. наук. статей. – Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 632-634.
24. Даниленко О.В. Історія України. Навчальна програма для студентів неісторичних спеціальностей / О.В.Даниленко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 44 с. (співавт.: І.І.Дробот, В.М.Даниленко, Т.А.Стоян та ін. (всього – 9 ос.).
25. Даниленко О.В. Роль Українського громадського комітету у створенні Української господарської академії в Чехословаччині (поч. 20-х рр. ХХ ст.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 1. – К., 2004. – С. 52-58.
26. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів. Навчально-допоміжний посібник. Для студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2004. – 28 с. (співавт. – А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька та ін. (всього – 9 ос.).
27. Даниленко О.В. Практикум з курсу історії України. Методичні рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. – К., 2005. – 88 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань та ін. (всього – 8 ос.).
28. Даниленко О.В. Чехословацька влада і українська еміграція в 1920-і роки: порозуміння і співпраця / О.В.Даниленко // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск шостий. – К., 2005. – С. 576-587.
29. Даниленко О.В. Діяльність Українського громадського комітету з питань інтеграції емігрантів в чехословацьке суспільство (1920 ті рр.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 4. – К., 2006. – С. 66-72.
30. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / О.В.Даниленко. – К., Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. (співавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур та ін. (всього – 8 ос.).
31. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2006. – 36 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур та ін. (всього – 8 ос.).
32. Даниленко О.В. Формування українського емігрантського середовища в Чехословаччині (1920-і рр.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. – К.: Книги-ХХІ, 2006. – Вип. 4. – С. 104-112.
33. Даниленко О.В. Українська емігрантська інтелігенція в Чехословаччині і Польщі (20-30-ті роки ХХ ст.) / О.В.Даниленко // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук. – К.: НАУ, 2007. – С. 13-15.
34. Даниленко О.В. Аркас Микола Миколайович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – С. 20-22.
35. Даниленко О.В. Багалій Дмитро Іванович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. –C. 23-26.
36. Даниленко О.В. Биков Леонід Федорович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. –C. 35-37.
37. Даниленко О.В. Бучма Амвросій Максиміліанович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 74-76.
38. Даниленко О.В. Василенко Микола Прокопович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 77-80.
39. Даниленко О.В. Волошин Августин Іванович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 96-99.
40. Даниленко О.В. Гнатюк Володимир Миколайович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 105-108.
41. Даниленко О.В. Горбачевський Іван Якович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 117-119.
42. Даниленко О.В. Дорошенко Дмитро Іванович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 146-149.
43. Даниленко О.В. Дурдуківський Володимир Федорович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 150-153.
44. Даниленко О.В. Олесь Олександр (Кандиба Олександр Іванович) / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 183-185.
45. Даниленко О.В. Карпенко-Карий (Тобілевич) Іван Карпович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 186-188.
46. Даниленко О.В. Колесса Філарет Михайлович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 189-191.
47. Даниленко О.В. Кравчук Михайло Пилипович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 210-212.
48. Даниленко О.В. Кримський Агатангел Юхимович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 213-216.
49. Даниленко О.В. Кубійович Володимир Михайлович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 225-227.
50. Даниленко О.В. Липа Юрій Іванович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 237-239.
51. Даниленко О.В. Липківський Василь Костянтинович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 244-247.
52. Даниленко О.В. Липський Володимир Іполитович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 248-250.
53. Даниленко О.В. Маланюк Євген Филимонович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 267-270.
54. Даниленко О.В. Пулюй Іван Павлович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 344-347.
55. Даниленко О.В. Ремесло Василь Миколайович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 353-354.
56. Даниленко О.В. Рудницька Мілена Іванівна / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 355-357.
57. Даниленко О.В. Сірополко Степан Онисимович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 377-380.
58. Даниленко О.В. Митрополит Йосиф Сліпий (Коберницький-Дичковський Йосип Іванович) / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 381-384.
59. Даниленко О.В. Смаль-Стоцький Степан Йосипович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 389-392.
60. Даниленко О.В. Стус Василь Семенович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 403-406.
61. Даниленко О.В. Суровцова Надія Віталіївна / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 407-410.
62. Даниленко О.В. Сухомлинський Василь Олександрович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 411-414.
63. Даниленко О.В. Хоткевич Гнат Мартинович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 430-433.
64. Даниленко О.В. Чижевський Дмитро Іванович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 434-436.
65. Даниленко О.В. Шаповал Микита Юхимович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 437-440.
66. Даниленко О.В. Шептицький Роман Іванович / О.В.Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – К.: Книги ХХІ, 2007. – C. 441-443.
67. Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович / О.В.Даниленко // Часопис української історії. – К., 2008. – C. 53-56.
68. Даниленко О.В. Україна в період національної революції середини XVII ст. Руїна. Гетьманщина / О.В.Даниленко // Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів. – К.-Чернівці, 2008. – С. 181-258.
69. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів / О.В.Даниленко. – К., 2008. – 28 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька та ін. (всього – 9 ос.).
70. Даниленко О.В. Історія України: Програма курсу (для студентів природничих факультетів) / О.В.Даниленко. – К., 2008. – 46 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька та ін. (всього – 9 ос.).
71. Даниленко О.В. Могильний Л.П. / О.В.Даниленко // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Бібліографічний довідник. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С. 31.
72. Даниленко О.В. Участь української емігрантської інтелігенції у створенні і діяльності Української господарської академії в Чехословаччині (20-30-і рр. ХХ ст.) / О.В.Даниленко // Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини к. ХІХ – поч. ХХ ст. і сучасна рецепція його доби. – Чернівці, 2009. – С. 30-32.
73. Даниленко О.В. Закордонні відрядження наукової інтелігенції УСРР (1921 – 1925 рр.) / О.В.Даниленко // Наукові записки Вінницького держ. педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вип. 15. Серія: Історія: Зб. наук. праць. / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. – Вінниця, 2009. – С. 89-95.
74. Даниленко О.В. Зовнішньополітичне представництво Радянської України у міжнародних зносинах 1920–1924 рр.: статус, функції, повноваження / О.В.Даниленко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. статей. – Вип. 15: На пошану доктора істор. наук, професора, члена-кореспондента НАН України В.М.Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народження та 35-річчя наук. праці. – Ч. 2. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – С. 131-144.
75. Даниленко О.В. Радянська Україна – суб’єкт міжнародних відносин 1921 – 1922 рр.: структурно-системний аналіз законодавчих актів / О.В.Даниленко // Наук. вісник Миколаївського держ. університету ім. В.О.Сухомлинського: Зб. наук. праць. – Вип. 27: Історичні науки. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 71-82.
76. Даниленко О.В. Культуротворча діяльність української емігрантської інтелігенції в Чехословаччині і Польщі (20–30-ті роки XX ст.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 14. – К., 2009. – С. 66-72.
77. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2009. – 29 с. (спіавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур та ін. (всього – 8 ос.).
78. Даниленко О.В. Закордонні представництва українських кооперативних спілок у 1920-х роках: структура, повноваження, штати, діяльність / О.В.Даниленко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 19: Міжвідомчий зб. наук. праць / Відп. ред. С.В.Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – С. 229-243.
79. Даниленко О.В. Формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб’єкта міждержавних відносин (1919-1921 рр.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 18. – К., 2010. – С. 49-54.
80. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2010. – 28 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур та ін. (всього – 8 ос.).
81. Даниленко О.В. “Не заперечую, якщо не має перешкод ГПУ...”: особливості видачі закордонних паспортів та віз в УСРР (1921–1924 рр.) / О.В.Даниленко // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Т. 21-22. – С. 157-162.
82. Даниленко О.В. Особливості дипломатичного розв’язання проблеми військовополонених та інтернованих на території європейських країн (1919–1923 рр.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 18. – К., 2010. – С. 155-157.
83. Даниленко О.В. Політично-економічні пріоритети книгообміну між УСРР та Німеччиною (1921–1929 рр.) / О.В.Даниленко // Наук. вісник Миколаївського держ. університету ім. В.О.Сухомлинського: Зб. наук. праць. – Вип. 3.28: Історичні науки. – Миколаїв: МДУ, 2010. – С. 111-127.
84. Даниленко О.В. Форми державного книгообміну між УСРР та Чехо-Словаччиною в 1920-х рр. / О.В.Даниленко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 19: В 2 ч. – Ч. 2. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – С. 39-48.
85. Даниленко О.В. Особливості зовнішньої торгівлі УСРР 1920-х рр. / О.В.Даниленко // Пам’ять століть. Планета. Історичний наук. та літерат. журнал. – Січень-лютий-березень-квітень. – №1-2 (83-84) 2010 р. – К., 2010. – С. 201-213.
86. Даниленко О.В. Українська радянська дипломатія 1920-х рр.: персоналії, статус, функції / О.В.Даниленко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. Вип. 36. На пошану академіка П. Т. Тронька. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – С. 150-172.
87. Даниленко О.В. Український промисловий експорт до європейських країн у 20-х рр. XX ст. / О.В.Даниленко // Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. Історія. – №101. – К., 2010. – С. 9-12.
88. Даниленко О.В. УСРР у зовнішній торгівлі з європейськими країнами (20-ті рр. XX ст.) / О.В.Даниленко // Наукові записки Вінницького держ. педагог. університету ім. М.Коцюбинського. Вип. 18. Серія: Історія: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. – Вінниця, 2010. – С. 106-114.
89. Даниленко О.В. Зовнішньоекономічні відносини УСРР з європейськими країнами в роки непу / О.В.Даниленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: зб. наук. праць. Вип. 7. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 258-268.
90. Даниленко О.В. “Житниця Європи”: розвиток українського хлібного експорту у роки непу / О.В.Даниленко // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького нац. університету. №3-4. – Донецьк, 2010. – С. 171-177.
91. Даниленко О.В. “Імпорт іноземних спеців”: використання західного інженерно-технічного потенціалу в УСРР (1920-ті рр.) / О.В.Даниленко // Історичні записки: Зб. наук. праць Східноукраїнського нац. університету ім. В.Даля. Вип. 28. – Луганськ, 2010. – С. 31-42.
92. Даниленко О.В. Відносини Української СРР з європейськими країнами (1920-ті роки). Монографія / О.В.Даниленко. – К., 2011. – 356 с.
93. Даниленко О.В. Основоположник українського сходознавства / О.В.Даниленко // Історичний календар 2011. Випуск чотирнадцятий. – К., 2010.
94. Даниленко О.В. Зазирав на мільйон років назад / О.В.Даниленко // Історичний календар 2011. Випуск чотирнадцятий. – К., 2010. – С. 31-33.
95. Даниленко О.В. Засновник київської школи геологів і петрографів / О.В.Даниленко // Історичний календар 2011. Випуск чотирнадцятий. – К., 2010. – С. 65-68.
96. Даниленко О.В. Відомий історик і педагог / О.В.Даниленко // Історичний календар 2011. Випуск чотирнадцятий. – К., 2010. – С. 72-76.
97. Даниленко О.В. Видатний політичний діяч УНР / О.В.Даниленко // Історичний календар 2011. Випуск чотирнадцятий. – К., 2010. – С. 89-91.
98. Даниленко О.В. Вступ до історії України. 5 клас: Експрес-контроль / О.В.Даниленко. – Харків, 2011. – 96 с. (співавт. – О.А.Подобєд).
99. Даниленко О.В. Микола Аркас / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 17-19.
100. Даниленко О.В. Дмитро Багалій / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 20-23.
101. Даниленко О.В. Микола Василенко / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 55-58.
102. Даниленко О.В. Августин Волошин / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 80-83.
103. Даниленко О.В. Володимир Гнатюк / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 89-91.
104. Даниленко О.В. Дмитро Дорошенко / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 126-129.
105. Даниленко О.В. Філарет Колесса / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 163-165.
106. Даниленко О.В. Євген Коновалець / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 166-168.
107. Даниленко О.В. Агатангел Кримський / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 179-183.
108. Даниленко О.В. Володимир Кубійович / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 192-195.
109. Даниленко О.В. Ісаак Мазепа / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 1230-233.
110. Даниленко О.В. Іван Огієнко / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 256-260.
111. Даниленко О.В. Олександр Олесь / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 261-263.
112. Даниленко О.В. Євген Петрушевич / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 281-283.
113. Даниленко О.В. Іван Пулюй / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 296-299.
114. Даниленко О.В. Йосиф Сліпий (Йосип Іванович Коберницький-Дичковський) / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 322-324.
115. Даниленко О.В. Степан Смаль-Стоцький / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 325-327.
116. Даниленко О.В. Василь Стус / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 328-330.
117. Даниленко О.В. Василь Сухомлинський / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 331-334.
118. Даниленко О.В. Олена Теліга / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 335-337.
119. Даниленко О.В. Андрей Шептицький / О.В.Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси. – К.: «Вища школа», 2011. – С. 361-364.
120. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів/ О.В.Даниленко. – К., 2011. – 28 с. (Коцур А. П., Горбань Т.Ю., Іваницька Л.В. та ін. (всього – 8 ос.).
121. Даниленко О.В. Формування української мережі міжнародного поштово-телеграфного зв’язку / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 20. – К., 2011. – С. 28-33.
122. Даниленко О.В. Участь міжнародної громадськості у ліквідації наслідків голоду в УСРР у 1920-ті рр. / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 21. – К., 2011. – С. 17-22.
123. Даниленко О.В. Порядок набуття іноземцями українського громадянства в УСРР та виходу з нього у 1920-х роках / О.В.Даниленко // Науковий вісник Миколаївського нац. університету ім. В.О.Сухомлинського: Зб. наук. праць. Вип. 3.31.: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2011. – С. 90-101.
124. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / О.В.Даниленко. – К., 2011. – 108 с. (Коцур А. П., Горбань Т.Ю., Іваницька Л.В. та ін. (всього – 8 ос.).
125. Даниленко О.В. Кооперативна складова в зовнішньо-торговельному балансі УСРР (1920 ті рр.) / О.В.Даниленко // Україна–Європа–Світ. Міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнар. відносини. / Гол. ред. Л.М.Алексієвець. – Вип. 6-7: 20-ій річниці Незалежності України присвячується. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – С. 126-133.
126. Даниленко О.В. Мистецтво радянської України 1920-х рр. у пошуках європейського визнання (історичний аспект) / О.В.Даниленко // Історичні записки: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – Вип. 30. – С. 49-58.
127. Даниленко О.В. Розвиток незернового сільськогосподарського експорту УСРР у 1920 х рр. / О.В.Даниленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: зб. наук. праць. Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 86-94.
128. Даниленко О.В. Військовополонені, інтерновані й біженці на території європейських країн як об’єкт дипломатичних відносин (1919–1923 рр.) / О.В.Даниленко // Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки. – Вип. 20: Міжвідомчий зб. наук. праць на пошану доктора істор. наук, професора Віднянського С.В. / В.о. відп. редактора А.Ю.Мартинов. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – С. 196-214.
129. Даниленко О.В. Міжнародна допомога голодуючому населенню України в 1920-х рр. / О.В.Даниленко // Україна дипломатична. Вип. XII. – К., 2011. – С. 966-982.
130. Даниленко О.В. Міжнародні зв’язки Українського Червоного Хреста у 1920-х роках / О.В.Даниленко // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – №ХІV-XV. – С. 188-195.
131. Даниленко О.В. Особливості книгообміну України з європейськими державами в 1920-х рр. / О.В.Даниленко // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури. – Хмельницький, 2011. – С. 110-123.
132. Даниленко О.В. Наукові зв’язки українських та західних учених в 1920-х рр. / О.В.Даниленко // Шлях суверенної держави: 20-річчя проголошення незалежності України. – С. 92-94.
133. Даниленко О.В. Використання західного інженерно-технічного потенціалу в УСРР (1920-ті роки) / О.В.Даниленко // Українська державність: історія та сучасність. – К., 2012. – С. 52-54.
134. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / О.В.Даниленко. – К., 2012. – 112 с. (співавт.: Коцур А.П., Горбань Т.Ю., Іваницька Л.В. та ін. (всього – 8 ос.).
135. Даниленко О.В. Міжнародна правосуб’єктність радянської України (1920-ті роки) / О.В.Даниленко // Дні науки істор. факультету-2012. – К., 2012. – С. 17-19.
136. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів/ О.В.Даниленко. – К., 2012. – 27 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька та ін. (всього – 8 ос.)
137. Даниленко О.В. Участь спортсменів радянської України у міжнародних спортивних змаганнях 1920-х років / О.В.Даниленко // Науковий вісник Миколаївського нац. університету ім. В.О.Сухомлинського: Зб. наук. праць. – Вип. 3.32: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 94-104.
138. Даниленко О.В. Новітня історія України в працях А. П. Коцура / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 25. ‒ К., 2013. ‒ С. 189-192.
139. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / О.В.Даниленко. – К., 2013. – 119 с. (співавт.: А.П. Коцур, Т.Ю. Горбань та ін. (всього – 8 ос.).
140. Даниленко О.В. [Рец. на:] Дмитро Розовик, Олеся Розовик. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. ‒ 1930-ті роки / Монографія. ‒ 2-е вид., випр. і доп. ‒ Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. ‒ 406 с. / О.В.Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. статей. Вип. спец. / Відп. ред. В.М.Даниленко. ‒ К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. ‒ Вип. 18. – C. 378-380.
141. Даниленко О.В. Науково-технічні звʼязки УСРР з західними країнами в 1920-ті роки / О.В.Даниленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. наук. праць. ‒ Вип. 10. ‒ К., 2013. – С. 342-352.
142. Даниленко О.В. Українські науково-освітні центри в Чехо-Словаччині як форма самоорганізації еміграції (1920-ті рр.) / О.В.Даниленко // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка. Історія. ‒ Вип. 1 (114). – К., 2013. – С. 119-120.
143. Даниленко О.В. Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-ті рр.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. Вип. 26.‒ К., 2013. ‒ С. 28-33.
144. Даниленко О.В. Михайло Черешньовський – митець української діаспори США / О.В.Даниленко // Єдність навчання і наукових досліджень ‒ головний принцип університету. Зб. наук. праць НПУ / Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Ємельянова. ‒ К., 2013. – С. 199-200.
145. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2013. – 27 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань та ін. (всього – 8 ос.).
146. Даниленко О.В. Українська СРР в міжнародних відносинах 1920-х рр.: стан наукової розробки проблеми / О.В.Даниленко // Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Історичні науки». – №22(275). – Черкаси, 2013. – С. 42-50.
147. Даниленко О.В. Українська СРР в міжнародних відносинах 1920-х рр.: історіографія проблеми / О.В.Даниленко // Питання історії України. Зб. наук. праць Чернівецького нац. університету ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2013. – Т. 16. – С. 78-87.
148. Даниленко О.В. Науково-технічна взаємодія УСРР з західними країнами в 1920-ті роки / О.В.Даниленко // Наукові записки Вінницького держ. педагог. університету ім. М.Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2014. – С. 70-77.
149. Даниленко О.В. Михайло Черешньовський – митець української діаспори / О.В.Даниленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – К., 2014. – С. 195-201.
150. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2014. – 24 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань та ін. (всього – 8 ос.).
151. Даниленко О.В. Архівні джерела дослідження історії міжнародних зв’язків УСРР у 1920-ті роки / О.В.Даниленко // Сумський історико-архівний журнал. – №ХХІІ. – Суми, 2014. – С. 5-13.
152. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / О.В.Даниленко. – К., 2014. – 116 с. (співавт.: А.П.Коцур, Т.Ю.Горбань та ін. (всього – 8 ос.).
153. Даниленко О.В. Київський університет у роки хрущовської лібералізації суспільного життя (середина 1950-х – середина 1960-х років) / О.В.Даниленко // Історія Київського університету. Монографія. – К., 2014. – С. 480-516. (співавт. – О.О.Сморжевська).
154. Даниленко О.В. Зарплата, пенсія, позики та ціни як чинники матеріально-побутового стану трудящих УРСР (друга половина 1940-х – середина 1960-х рр.) / О.В.Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. статей / Відп. ред. В.М.Даниленко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – Вип. 20. – С. 85-98 (співавт. – О.В.Янковська).
155. Даниленко О.В. Історія України. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів. / О.В.Даниленко – К., 2015. – 119 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур та ін. (всього – 8 ос.).
156. Даниленко О.В. Микола Ерстенюк – «персональний секретар» Миколи Скрипника / О.В.Даниленко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – К., 2015. – С. 185-190.
157. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / О.В.Даниленко. – К., 2015. – 27 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур та ін. (всього – 8 ос.).
158. Даниленко О.В. Вступ до університетських студій. Робоча програма навчальної дисципліни / О.В.Даниленко. – К., 2015. – 32 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, Л.В.Іваницька та ін. (всього – 5 ос.).
159. Даниленко О.В. Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки / О.В.Даниленко // Сумський історико-архівний журнал. – №ХХІV. – Суми, 2015. – С. 51-61.
160. А.В.Даниленко. Внешнеполитическое представительство Украинской ССР в международных отношениях / А.В.Даниленко // Европейский исследователь. Серия А. – №11. – Сочи, 2015. – С. 702-710.
161. Даниленко О.В. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів – К., 2016. – 27 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, А.П.Коцур, Л.П.Могильний та ін. (всього – 8 ос.).
162. Даниленко О.В. Вступ до університетських студій. Навчально-методичний комплекс (для студентів природничих факультетів) – К., 2016. – 35 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, А.П.Коцур, Л.П.Могильний та ін. (всього – 5 ос.).
163. Даниленко О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / О.В.Даниленко. – К., 2016. – 108 с. (співавт.: Т.Ю.Горбань, А.П.Коцур, Л.П.Могильний та ін. (всього – 8 ос.).
Даниленко О.В. Міжнародна комунікація Українського Червоного Хреста (1920-і рр.) / О.В.Даниленко // Часопис української історії. – К., 2017. – Вип. 35. – С. 9-18.


Горбань Т.Ю.
1. З історії становлення українознавства. 1917-1920 рр. // Український історичний журнал. – 1994. – №5. – С.68 – 73.
2. Етнополітичний контекст українізації. 20-і – поч.30-х років // Сторінки історії. В 2-х кн. – Кн.2. – Ч.1. – К.,1994. – С.69 – 77.
3. Українознавство як складова національно-державної політики. 1918-1928 рр. // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ Українській науково-практичній конференції. – К., 1994. – С.23 – 24.
4. Українознавство: концепція предмета, етапи розвитку // Трибуна. – 1996. – № 3 – 4. – С.34 – 35.
5. Концептуальні засади та періодизація українознавства в дослідженнях українознавців ХХ ст. // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Збірник наукових праць. У 2-х частинах. – К.: НВЦ «Наша культура і наука», 1999. – Ч.1. – С.58 – 66.
6. Етнополітика Української Центральної Ради // Наукові записки / Збірник. – К.: ІПіЕНД, 1999. – /Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.8. – С.30 – 36.
7. Російська національна спільнота в системі міжетнічних відносин в Україні // Етнічна історія народів Європи: Національні меншини. Етноархеологія: Збірник наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С.24 – 28 (у співавторстві).
8. Етнополітичні відносини в Україні на етапі утвердження радянської влади // Вісник Київського університету. – № 42. – К., 1999. – С.34 – 38 (у співавторстві).
9. Етнополітичні орієнтації українців в умовах першої світової війни // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 1999. – Вип.12. – С.43 – 50.
10. Освітній компонент національно-культурного відродження в добу української революції // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 1999. – Вип.12. – С.80 – 87 (у співавторстві).
11. Польська національна меншина в Україні на етапі утвердження радянської влади: етнополітичний аспект // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 1999. – Вип.13. – С.120 – 123.
12. Українознавство: концептуально-прикладне бачення в умовах національно-культурного відродження України // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 2000. – Вип.14. – С.24 – 29 (у співавторстві).
13. Національні меншини в політиці Директорії і радянської влади 1919-1920 років // Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. / [ред. кол.: І.Ф. Курас (гол. ред.) та ін.; кер. авт. кол. М. Панчук]. – К.: ІПіЕНД, 2000. – С.87 – 114.
14. Німецькі колонії Півдня України в добу національно-демократичної революції // Наукові записки / Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2000. – /Сер. «Політологія і етнологія». – Вип.14. – С.91 – 116.
15. Історія України. Практикум. Для студентів університету. – К., 2000. – 120 с. (у співавторстві).
16. Прибалтійський етнічний елемент в суспільно-політичному житті України на межі 10-20-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 10. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – С.86 – 89.
17. Динаміка розвитку етнонаціональної структури регіонів України // Наукові записки / Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2001. – /Сер. «Політологія і етнологія». – Вип.15. – С.85 – 87.
18. Екологічна політика Української Центральної Ради // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. – Львів: ЛФ УАДУ, 2001. – В 2-х частинах. – Ч.1. – С.81 – 86.
19. Історія України. Навчальний посібник. Для студентів природничих факультетів. – К., 2001 (у співавторстві).
20. Історія України: Бакалаврський цикл. Програма курсу, теми лекцій, плани семінарських занять, теми для самостійної роботи студентів. – К.: НТУУ «КПІ», 2001 (у співавторстві).
21. Історія України: Бакалаврський цикл. Програма курсу, робоча навчальна програма, плани семінарських занять, проблеми для самостійної роботи та індивідуальні завдання для студентів 1 курсу усіх форм навчання. – К.: НТУУ «КПІ», 2001 (у співавторстві).
22. Історія України: Бакалаврський цикл. Методичні поради для студентів 1 курсу. – К.: НТУУ «КПІ», 2001 (у співавторстві).
23. Етнонаціональна структура регіонів України: динаміка розвитку // Наукові записки / Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2002. – / Сер. «Політологія і етнологія». – Вип.19. – С.3 – 29.
24. Історія України: пріоритети неупередженого пізнання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип.63 – 64. – К., 2002. – С.11 – 12 (у співавторстві).
25. Історія України: Бакалаврський цикл. Програма курсу, теми лекцій, плани семінарських занять, теми для самостійної роботи студентів. – К.: НТУУ «КПІ», 2001 (у співавторстві).
26. Історія України: Бакалаврський цикл. Методичні поради для студентів 1 курсу. – К.: НТУУ «КПІ», 2002 (у співавторстві).
27. Освітній контекст українського національно-культурного відродження 1917-1920-х рр.: історіографія проблеми. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 2003. – Вип.17. – С. 30 – 43 (у співавторстві).
28. До питання про творчість науковця-історика // Творчість врятує світ. Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 22 – 23 травня 2003 р., м.Київ. – К.: «Політехніка», 2003. – С. 319 – 320.
29. Крим в революційних процесах 1917 – 1920 рр.: історіографія проблеми // Наукові записки / Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2003. – /Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.23. – С.17 – 59.
30. Німецькі колоністи в етнополітичних координатах української влади. 1917–1918 рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 2003. – Вип.18. – С.10 – 15.
31. До історіографії наукової та громадської діяльності Володимира Щербини (1850 – 1936) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 2003. – Вип.18. – С. 117 – 124 (у співавторстві).
32. Етнополітика та її особливості в різних періодах життя українського народу // Історія України. Соціально-політичні аспекти. Навчальний посібник для вищих закладів освіти. – К.: НТУУ «КПІ», 2003. – С.52 – 70 (у співавторстві).
33. Українознавство в системі освіти національних меншин України (20-ті роки ХХ ст.) // Збірник наукових праць НДІ Українознавства МОН України. – Т.2. – К., 2004. – С.121 – 125 (у співавторстві).
34. Українська національна школа в свідомості українців в період революції 1917-1920 рр. // Збірник наукових праць НДІ Українознавства МОН України. – Т.3. – К., 2004. – С. 167 – 175.
35. До питання політичних пріоритетів німців України в період національно-демократичної революції 1917 – 1920 рр. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 16. Німці в етнокультурному просторі України. – К.: УНІСЕРВ, 2004. – С.43 – 48.
36. Українські національні уряди 1917 – 1920 рр. і Крим // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Збірник матеріалів семінару Київського проекту Інституту Кеннана та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 13 – 14 травня 2004 р. – К.: Стилос, 2004. – С.49 – 58.
37. Революційні процеси 1917 – 1920 рр. у Криму в сучасній українській історіографії // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 13 – 14 травня 2004 р. – К., Світогляд, 2004. – С. 235 – 246.
38. Економічні аспекти союзного державотворення: українські чинники (1918 – 1928 рр.) // Часопис української історії: Збірник наукових статей. – К., 2004. – Вип.1. – С.59 – 64 (у співавторстві).
39. Етнонаціональна динаміка складу населення України (між переписами 1989 і 2001 років) // Етнополітологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 27 – 28 вересня 2003 р. – К.: Світогляд, 2004. – С.202 – 211.
40. Етнополітична складова самостійницького кредо М.Міхновського // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип.20. – С. 27 – 36.
41. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів. Навчально-допоміжний посібник. Для студентів природничих факультетів. / А.П.Коцур (керівник), Т.Ю.Горбань, О.В.Даниленко та ін. – К., 2004.
42. Крим в революційних процесах 1917 – 1920 рр. // Крим в етнополітичному вимірі / [ред. кол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін.; кер. авт. кол. М. Панчук]. – К.: Світогляд, 2005. – С.116 – 169.
43. Українознавчі дослідження в системі наукових закладів України. 1918 – 1928 рр. // Збірник наукових праць НДІ Українознавства МОН України. – Т.4. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. – С. 426 – 439.
44. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Випуск 80 – 81. – К., 2005. – С.6 – 10.
45. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ століття // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С.95 – 102.
46. Українці в структурі етнонаціональної ієрархії Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.) // Історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 90 – 97.
47. Українська суспільно-політична думка в роки Першої світової війни: етнополітичні пріоритети // Часопис української історії: Збірник наукових статей. – К., 2005. – Вип. 3. – С.74 – 80.
48. Київ міжвоєнний (1921 – 1941 рр.) // Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів: Навч. посібник / За заг. ред. В.Ф.Колесника, А.П.Коцура, Н.В.Терес. – К.: Книги – ХХІ, 2005. – С.369 – 433 (у співавторстві).
49. Практикум з курсу історії України. Методичні рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів / Коцур А.П. (керівник), Горбань Т.Ю., Даниленко О.В. та ін. – К., 2005.
50. Мовна складова етнонаціональних відносин в Російській імперії: український вимір (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Збірник наукових праць НДІ Українознавства МОН України. – Т.8. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – С. 161 – 169.
51. Українці Закарпаття в роки Першої світової війни: етнополітичні аспекти // Наукові записки / Збірник: – К.: ІПіЕНД, 2006. – / Сер. «Політологія і етнологія». – Вип.29. – С.55 – 67.
52. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900 – 1917 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2006. – Вип.86. – С.71 – 74.
53. Національні рухи в Криму у 1917 – 1920рр.: у пошуках політичних орієнтирів. Утворення Курултаю // Кримські студії. – 2006. – № 1 – 2. – С.103 – 124.
54. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А.П.Коцура. Укл.: Горбань Т.Ю., Даниленко О.В., Іваницька Л.В. та ін. – Київ; Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.
55. Історія України. Соціально-політичні аспекти. Навчальний посібник у 4-х ч./ Заг. ред. Б.П.Ковальського. – Ч.ІІІ. – К., 2006 (у співавторстві).
56. Історія України. Методичні рекомендації з кредитно-модульної системи навчання (для студентів природничих факультетів) / Укл.: Горбань Т.Ю., Коцур А.П. – К., 2006.
57. Публіцистика М.Грушевського на сторінках «Украинского вестника» (етнополітичний контекст) // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип.6. – С.55 – 60.
58. Національні меншини України в освітній політиці більшовиків у першій половині 20-х років ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. ІІ – ІІІ. – Івано-Франківськ, 2007. – С.167 – 172 (у співавторстві).
59. Українознавство у шкільній освіті в період гетьманату П.Скоропадського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т.ХІV. – С. 163 – 172.
60. Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім..І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип.34 (підсерія. «Курасівські читання»). – С.381 – 393.
61. Феномен «подвійної ідентичності» в оцінках української суспільно-політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку / Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2007. – С. 178 – 191.
62. Етнонаціональні меншини України: проблеми суспільної консолідації (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325 – 326. – Чернівці: Рута, 2007. – С.39 – 43.
63. «Інородці» чи складова «єдиноруської нації»: українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століть ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип.91 – 93. – С.78 – 82.
64. Історія України. Соціально-політичні аспекти. Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. У 4-х ч. / Заг. ред. Б.П.Ковальського. Колект. авт.: Горбань Т.Ю., Лебедєв І.К., Ховрич С.М. – Ч.IV. – К.: НТУУ «КПІ», 2007.
65. Історія України. Методичні рекомендації з кредитно-модульної системи навчання (для студентів природничих факультетів) / Укл.: Горбань Т.Ю., Коцур А.П. – К., 2007.
66. Курас Іван Федорович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги – ХХІ, 2007. – С. 228 – 232.
67. Українська радянська державність в 1917 – 1923 рр.: трансформації політичної правосуб’єктності // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 11. – С.218 – 227.
68. Українознавчий доробок Степана Рудницького в контексті ідеї національного самовизначення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2008. – Т. ХІХ. – С. 162 – 169.
69. Українське національне самовизначення: зміст поняття в історичному контексті першої чверті ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип.37. – С. 119 – 129.
70. Етнополітична ситуація в краї у роки Першої світової війни // Закарпаття в етнополітичному вимірі / [ред. кол.: Ю. Левенець (гол.) та ін.; кер. авт. кол. М. Панчук]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – С. 173 – 204.
71. Історія України: Програма курсу (для студентів природничих факультетів) / Укл.: Коцур А.П., Терес Н.В., Горбань Т.Ю. та ін. / За ред. А.П.Коцура, Н.В.Терес. – К., 2008.
72. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П.Коцур (керівник), Т.Ю.Горбань, О.В.Даниленко, та ін. – К., 2008. – 28 с.
73. Україна: останні роки під імперською владою // Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ-Чернівці: Книга – ХХІ, 2008. – С. 457 – 506.
74. Етнополітика: програма та плани семінарських занять для студентів неспеціальних факультетів / Упорядники: М.М. Карабанов, Т.Ю. Горбань, Н.В. Терес. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.
75. Етнополітика: навчально-методичний комплекс / Упорядники: М.М. Карабанов, Т.Ю. Горбань, Н.В. Терес. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.
76. Міжвоєнний період в українській історії (20-30-ті роки) // Історія України: Джерельний літопис / За ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 459 – 516.
77. Питання української соборності в ідейно-політичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Часопис української історії. – К., 2008. – Вип.10. – С.106 – 111; К., 2009. – Вип.11. – С.23 – 27.
78. Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ століть // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – ХХІІІ. – С. 303 – 310.
79. Національно-етнічна самоідентифікація українців: історична ретроспектива, сучасне бачення / Т.Ю. Горбань // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХV. – С. 91 – 100.
80. Історичне дослідження: імперативи неупередженого пізнання [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2009. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2009-4/09gorban.pdf (у співавторстві).
81. Історія України: Програма курсу (для студентів природничих факультетів) / Укл.: Коцур А.П., Терес Н.В., Горбань Т.Ю. та ін. / За ред. А.П.Коцура, Н.В.Терес. – К., 2009.
82. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П.Коцур (керівник), Т.Ю.Горбань, О.В.Даниленко та ін. – К., 2009.
83. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 381 с.
84. Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку ХХ століття // Часопис української історії. – К., 2010. – Вип. 18. – С. 152 – 153.
85. Волобуєв Михайло Симонович. Кістяківський Богдан Олександрович. Курас Іван Федорович. Рудницький Степан Львович // Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності / За заг. ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ-Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – С. 103 – 106, 274 – 278, 320 – 323, 521 – 524
86. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2010.
87. Становлення українознавчих досліджень у вітчизняній науці в добу національно-демократичної революції (1917 – 1920) // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 27 трав. 2011 р., м. Київ. – К.: 2011. – С. 175 – 177.
88. Формування етнополітичних особливостей Закарпаття: історична ретроспектива // Часопис української історії. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 55 – 60.
89. Проблема формування нації та національної свідомості у поглядах українських громадсько-політичних діячів початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск ХVІІІ. – К.: Інститут історії України, 2011. – С. 294 – 301.
90. Еволюція поглядів на проблему всеукраїнства у вітчизняній політичній думці початку ХХ ст. // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 47. – С. 184 – 190.
91. Проблеми персоналізації вітчизняної історії в контексті сучасного наукового дискурсу // Часопис української історії. – К., 2011. – Вип. 21. – С. 133 – 135.
92. Махновщина як відображення ідеології селянського повстанського руху в Україні (Історіографічне узагальнення проблеми) // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 50. – С. 258 – 264 (у співавторстві).
93. Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип.2 (52). – С. 91 – 102.
94. Формування етнополітичної специфіки регіонів України. Політико-історична складова // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / [ред. кол.: Ю. Левенець (гол.) та ін.; кер. авт. кол. М. Панчук]. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – С. 73 – 117.
95. Геополітичні ідеї академіка С. Рудницького (1877 – 1937): український контекст [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2011. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2011-4/11_horban.pdf.
96. Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2011. – Вип. 107. – С.12 – 15.
97. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2011.
98. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А.П.Коцура. Укл.: Горбань Т.Ю., Даниленко О.В., Іваницька Л.В. та ін. – К., 2011.
99. Вплив відновлення національної державності України (1917 – 1922) на розвиток українознавства. Українознавство в умовах політики українізації // Історія українознавства: навч. посіб. / За ред. П.П. Кононенка. – К.: Академвидав, 2011. – С. 231 – 287 (у співавторстві).
100. Друге десятиліття незалежності України: сподівання і результати (за матеріалами соціологічних досліджень) // Українська державність: історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці Всеукраїнського референдуму (Київ, 1 – 2 грудня 2011 р.). – К., 2012. – С. 30 – 33.
101. Поняття ідентичності в сучасному науковому дискурсі // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VІІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 берез. 2012 р., м. Київ. – К.: 2012. – С. 198 – 199.
102. Етнодемографічні зміни у південно-східних областях України в 90-х рр. ХХ ст. // Дні науки історичного факультету-2012: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12 – 13 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 9 – 11.
103. Проблема суспільної консолідації в історіософії В’ячеслава Липинського // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 58. – С. 5 – 10.
104. Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Спеціальний випуск. – С. 55 – 68.
105. Братство тарасівців. Єфремов Сергій Олександрович. Зборівська угода. Кістяківський Богдан Олександрович // Політична енциклопедія. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – С. 73 – 74, 259 – 260, 267, 331.
106. Етнополітичні відносини на українських землях в ХІV-XVI століттях: історико-науковий погляд на проблему [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2012-1/12_gorban_t.pdf
107. Вітчизняна наукова думка про етнополітичні процеси у давньоруській державі [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2012. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2012-3/12_gorban.pdf
108. Наддніпрянщина – Галичина: проблема національного єднання в ідейно-політичному дискурсі початку ХХ століття // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 63. – С. 34 – 39.
109. Українська незалежність: досягнення та потенціал невикористаних можливостей перших десятиліть // Часопис української історії. – К., 2012. – Вип. 24. – С. 64 – 68.
110. Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 5 (61). – С. 294 – 304 (у співавторстві).
111. Українізація // Науковий інструментарій українознавця: Довідник. – К.: ННДІУВІ, 2012. – С. 328 – 331.
112. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2012.
113. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2012.
114. «Українське питання» у творчій спадщині В.І.Вернадського // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VІІІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 21 травня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 11 – 13.
115. Прикладне природознавство в структурі Академії наук на етапі її формування // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В.В.Докучаєва «Російський чорнозем», і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, Київ, 10 грудня 2013 р. – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – С. 159 – 161.
116. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2013. – Вип. 5 (67). – С. 77 – 84 (у співавторстві).
117. Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 26. – С. 7 – 10.
118. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2013.
119. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2013.
120. Міжвоєнний період в українській історії (20-30 рр.) // Історія України: Джерельний літопис. 2 вид., виправлене й доповнене. – К.: КВІЦ, 2012. – С. 473 – 531.
121. Фундатор вітчизняної географічної науки Степан Рудницький // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ІХ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 22 травня 2014 р., м. Київ. – К.: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014. – С. 197 – 199.
122. Українознавчі інституції в структурі Української академії наук (1918–1921 рр.) // Історія науки і біографістика. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2014-1/gorbant.pdf
123. Формування підрозділу прикладного природознавства в структурі УАН в період її організаційного становлення // Історія науки і біографістика. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2014-2/8.pdf
124. Зміни в етнічній структурі населення Києва у першій половині 20-х років ХХ ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 27 березня 2014 р., м. Київ. – К., 2014. – С. 404 – 408.
125. Культурно-мистецьке і спортивне життя університету // Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 866 – 892.
126. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2014.
127. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2014.
128. Становлення перших українських академічних інституцій з вивчення природних ресурсів країни (1918–1923) // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 2. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2015-2/7.pdf
129. Історія науки і техніки: вступ до дисертаційного дослідження (науково-методичні поради) // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2015-3/4.pdf (у співавторстві).
130. Володимир Вернадський: «Справжня сила майбутнього є наука у повному її обсязі» // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Х Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 28 трав. 2015 р., м. Київ. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – С. 203 – 205.
131. Українське національне самовизначення: початки історіографічного осмислення // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. – К., 2015. – С. 19 – 21.
132. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2015.
133. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2015.
134. Вступ до університетських студій. Робоча програма навчальної дисципліни / Розробники: Горбань Т.Ю., Даниленко О.В., Іваницька Л.В. та ін. – К., 2015.
135. З плеяди фундаторів Української академії наук: Микола Прокопович Василенко (До 150-річчя від дня народження) // Історія науки і біографістика. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_1_6 (у співавторстві).
136. Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу // Часопис української історії. – К., 2016. – Спеціальний випуск 34. – С. 100 – 106.
137. Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. // Історія науки і техніки: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – Вип. 8. – С. 82 – 93.
138. Українознавча діяльність науково-дослідних кафедр в радянській Україні (20-і рр. ХХ ст.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 трав. 2016 р., м. Київ. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 74 – 76.
139. Ідея української соборності у політичних поглядах Михайла Грушевського // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 2016. – С. 42 – 43.
140. Науково-освітня громадськість Російської імперії у вирішенні питання про скасування обмежень «малоруського друкованого слова» // Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження): матеріали Міжнар. наук.-практ конф., Київ, 18 листоп. 2016 р. – К.: ТОВ «Наш формат», 2016. – Ч.2. – С. 132 – 133.
141. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2016.
142. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2016.
143. Вступ до університетських студій. Навчально-методичний комплекс (для студентів природничих факультетів) / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2016.
144. Науково-дослідна діяльність музеїв в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, Київ, 19 трав. 2017 р. – К.: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2017. – С. 249 – 251 (у співавторстві).
145. Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Навчальний посібник / Т.Ю. Горбань, Н.В. Терес. – К.: ПП «Сердюк В.Л.», 2017.


Чернишевич О.В.
Тези
- Чернишевич О.В. Розмежування повноважень гілок влади в Україні за період президентства Л.М. Кравчука / Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського університету / За заг.ред.проф. В.П. Гондюла. – К.:ВПЦ «Київський Університет, 2004. – Вип.ІІ. – 404 с. (моя – 207 – 210).
- Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в політичній системі України в 1990-ті рр.: аналіз історіографії проблеми / Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917 – 1920 рр. – Вип. V: У 3-х част. – Ч.3. Історія / За заг.ред.проф. В.Ф. Колесника. – К., 2007. – 252 с. (моя 199 – 201).
- Чернишевич О.В. Державна Дума України як приклад державотворчих процесів періоду незалежної України на початку 90-х років ХХ століття / Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м.Житомир, 15-16 листопада 2013 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 302 с. (моя 160 – 162).
- Чернишевич О.В. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року як приклад історичного досвіду врегулювання політичної кризи в Україні / Історико-філософські дослідження молодих учених: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 200 с. (моя 185 – 188).
- Чернишевич О.В. Питання ядерного роззброєння як складова зовнішньої політики Президента України Леоніда Кравчука / Матеріали VIІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка), м.Житомир, 7-8 листопада 2014 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014. – 220 с. (моя 75-77).
- Чернишевич О.В. Співробітництво Україна – НАТО за президентства Л.Кучми / Матеріали VIІІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції / За заг.ред.проф. Г.М. Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. – 224 с. ( моя 72 – 74).
- Чернишевич О.В. Роль вищої історичної освіти в системі гуманітарних векторів національного розвитку / Materials of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European educational development”, Prague, Czech Republic, 20th-27th of November, 2016, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague. - р.91-93.
Статті
- Слюсаренко А.Г., Чернишевич О.В. Становлення та трансформація інституту президентства в Україні в 1990-ті роки: аналіз історіографії проблеми / Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2006. - №85-86 / 2006. – с. 102 – 104 (всього 120).
- Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства у політичній системі України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2007. - № 2 (39). – с. 177 – 182 (всього 194).
- Чернишевич О.В. Система влади в Україні (1991 – 1994): історичний аспект / Часопис української історії. Збірник наукових статей. – Київ, 2006. – Вип.5 – с.130 – 134 (всього 164)
- Чернишевич О.В. До питання впливу інституту президентства на внутрішню та зовнішню політику України: історичний аспект (у плані дискусії) / Університет. – 2009. - №2. – с. 108 – 113 (всього 132)
- Чернишевич О.В. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно – правовий аспект / Часопис Київського університету права. – К., 2013. - №4. – с. 127 – 130 (всього 432).
- Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ – ХХІ століть: правовий та історичний аспект / Вісник Академії адвокатури України. – К., 2014. – Том 11. - №1 (29). – с.27 – 35 (всього 152).
- Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект / Інтелігенція і влада. Серія «Історія». Збірник наукових праць. – Одеса, 2015. – Вип.32. – с. 329 – 342 (всього 466).
Посібник
- Чернишевич О.В., Загривий В.І. Логіка в таблицях і схемах: Структурний курс основ формальної логіки: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів, аспірантів та викладачів вузів / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. – 112 с.

Орлова Т.В.
Керівництво авторськими колективами
1. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.
Рецензія на неї: Сарнацький А.П. Вагоме та вкрай необхідне вітчизняне видання з історії в термінах і поняттях. Рецензія на навчальний посібник: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб /За загал. ред.. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. //Гілея: Зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 92. – С. 367 – 368.
Монографії індивідуальні
2. Росія: вчора, сьогодні, завтра? Монографія. – К.: Логос, 2016. – 232 с.
3. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.): Монографія. – К.: Логос, 2009. – 584 с.
4. Феномен радянської культури і проблеми сучасності: спроба міждисциплінарного дослідження. – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 1997. – 285 с.
Підручники, навчальні посібники індивідуальні
5. Сучасна політична історія країн світу – 2-е вид., доп. і переробл. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 944 с.
6. Гендер і гендерна історія: Бібліографія. – К.: Логос, 2017. – 87 с.
7. Історія пострадянських країн: підручник. – К.: Знання, 2014. – 502 с. (Університетський підручник, гриф МОН України).
8. Сучасна політична історія країн світу: навчальний посібник. – К.: Знання, 2013 – 677 с.
Рецензія на неї: Мартинов А. Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посібник. – К.: Знання, 2014. – 677 с. //Європейські історичні студії – Електронне видання. – 2015. – № 1. – С. 227 – 229.
9. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: навчальний посібник. – К.: Знання, 2012. – 446 с.
10. Країнознавство Туреччини: історія і сучасність. – К.: Логос, 2012. – 179 с.
11. Всесвітня історія: курс лекцій для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 527 с.
12. Історія нових незалежних держав. Postsovieticum: навчальний посібник. – К.: Знання, 2010. – 487 с. (Гриф МОН України).
13. Історія сучасного світу (ХV – ХХІ століття). – К.: Вікар, 2007, 2008. – 552 с. (Гриф МОН України).
14. Історія сучасного світу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 551 с. (Серія вища освіта ХХІ століття», гриф МОН України).
Підручники, навчальні посібники у співавторстві
15. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.
16. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. /В.М.Литвин, В.І.Гусєв, А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.
Методичні розробки
17. Україна в європейському цивілізаційному вимірі: програма навчальної дисципліни. – К.: Логос, 2015. – 28 с.
18. Міжнародні відносини Туреччини на сучасному етапі. Лекція з курсу «Лінгвокраїнознавство Туреччини» для студентів Інституту філології по спеціальності «Турецька мова і література». – К.: Логос, 2011. – 32 с.
19. Історія сучасного світу: методичні матеріали до вивчення курсу для студентів Інституту журналістики. – К.: Київ: Видавничий центр Інституту журналістики, 2009. – 76 с.
20. Основні тенденції розвитку світової культури ХХ – початку ХХІ ст.: Методичні матеріали до лекції з курсу «Культурологія». – К.: Київський університет, 2006. – 38 с.
21. Історія України: проект альтернативної програми для вищих навчальних закладів //Історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 80 – 88.
22. Війни в історії сучасного світу: Методична розробка для студентів гуманітарних факультетів. – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 2000. – 71 с.
23. Історія культури ХІХ століття: Методичні матеріали для студентів гуманітарних факультетів. – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 2000. – 60 с.
24. Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540–1660) : Навчальні матеріали з курсу «Українська та зарубіжна культура» для студентів перших курсів гуманітарних факультетів. – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 2000. – 78 с.
25. Історія культури: Методичні поради до семінарських занять для студентів І курсу. – К.: Видавничий центр Інституту журналістики, 2000. – 52 с.
26. Техногенна цивілізація: проблеми, протиріччя, перспективи: Методичний посібник для студентів ІІІ курсу денної та заочної форми навчання. – К.: Видавничий центр Інституту журналістики, 2000. – 64 с.
27. Історія цивілізацій: теоретичні аспекти курсу. Методичні розробки для студентів денної і заочної форм навчання. – К.: УВП, 1998. – 44 с.
28. Культура Сполучених Штатів Америки: методична розробка з курсу «Українська і світова культура» для студентів вищих учбових закладів. – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 1997. – 27 с.
29. Культура ХХ сторіччя: Методичні розробки для студентів І курсу гуманітарних факультетів з навчальної дисципліни «Українська і світова культура». – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 1997. – 66 с.
30. Розвиток європейської цивілізації: загальна характеристика. Методична розробка з курсу «Історія цивілізацій» для студентів гуманітарних факультетів. – Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся», 1997. – 50 с.
Брошури
31. Політичні трансформації в країнах Латинської Америки /Тетяна Орлова. – К.: Логос, 2011. – 28 с.
32. Політичний розвиток Туреччини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. – К.: Логос, 2011. – 30 с.
33. Жінки України у Другій світовій війні: історіографія проблеми. – К.: Логос, 2011. – 36 с.
34. Пострадянські країни: основні тенденції розвитку. – К.: Знання, 2010. – 63 с.
35. Теоретико-методологічні засади історіографії ролі жіноцтва в історії України. – К.: Логос, 2010. – 60 с.
36.Культура повсякденності населення Європи ХVIII століття. – К.: «Знання» України, 2000. – 58 с.
Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках
37. Антиглобалізм (антиглобалістський рух) // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 22 – 24.
38. «Арабська весна» // Історія в термінах і поняттях: довідник. Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 36 – 38.
39. «Бідна релігія» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 64 – 65.
40. Буржуазія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 82 – 83.
41. Велика депресія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 90 – 91.
42. Великий стрибок // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 92 – 93.
43. Візантизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 95 – 97.
44. Війна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 97 – 99.
45. Війна інформаційна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 99 – 100.
46. Війна холодна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 102 – 103.
47. Гендер// Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 109 – 110.
48. Гетто // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 117
49. Глобальні проблеми // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 123.
50. Глокалізація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 124 – 125
51. Деколонізація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 143 – 144.
52. Демографічний вибух // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 146 – 147.
53. Екуменізм (екуменічний рух) // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 187.
54. Емансипація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 188 – 18.
55. Епідемія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 192 – 193.
56. Ідеологія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 228.
57. Імперіалізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 234 – 236.
58. Інтелігенція // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 246 – 247.
59. «Інформаційний вибух» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 252.
60. Іслам // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 253 – 255.
61. Ісламізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 255 – 256.
62. Камікадзе // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 277 – 278.
63. Кіберрелігія, кіберрелігійність // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 294 – 295.
64. Коаліція // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 302 – 303.
65. Когнітаріат // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 303.
66. Колективізація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 312 – 314.
67. Комуна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 318 – 319.
68. Комунізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 319 – 320.
69. Конкістадори // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 321 – 322.
70. Консерватизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 322 – 324.
71. Контрреформація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 330 – 331.
72. Культ // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 346 – 347.
73. Культура // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 347 – 348.
74. Куркульство // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 349 – 350.
75. Лібералізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 356 – 358.
76. «Лівий поворот» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 358 – 360.
77. Людський капітал // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 363 – 364.
78. Макіавеллізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 371 – 372.
79. Масова культура (маскульт) // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 378 – 380.
80. Менталітет // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 385 – 386.
81. Меритократія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 386 – 397.
82. Міграція // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 393 – 395.
83. Мода // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 399 – 400.
84. «М’яка сила» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 415 – 416.
85. Негритюд // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– 427 – 428.
86. Одяг// Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 443 – 444.
87. Опір, Рух Опору // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 445 – 446.
88. Охлократія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 451 – 453.
89. Панісламізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 465 – 466.
90. Партизани // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 470 – 471.
91. Патерналізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 473 – 474.
92. Плутократія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 490 – 491.
93. Поліс // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 495 – 496.
94. Популізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 499 – 500.
95. Постмодернізація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 503 – 504.
96. Православізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 513.
97. Пролетаріат // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 519.
98. Пропаганда // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 519 – 521.
99. Просвітництво // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 521 – 522.
100. Протестантизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 523 – 524.
101. Протоіндустріалізація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 524 – 525.
102. Райтократія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 535.
103. Расизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 536 – 537.
104. Ревайвалізм релігійний // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 540 – 542.
105. «Революція зелена» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 544 – 545.
106. Революція інформаційна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 545 – 546.
107. Революція культурна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 548.
108. Революція наукова // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 548 – 549.
109. Революція науково-технічна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 549 – 552.
110. «Революція оксамитова» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 553 – 554.
111. «Революція претензій» (революція зростаючих очікувань) // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 554 – 556.
112. Революція промислова // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 556 – 557.
113. Революція сексуальна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 557 – 559.
114. «Революція тиха (мовчазна)» // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 559 – 560.
115. Рейх // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 562 – 563.
116. Релігійність нова // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 565.
117. Релігія політична // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 566.
118. Ренесанс // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 567 – 569.
119. Реформація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 573 – 574.
120. Рух жіночий // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 578 – 580.
121. Рух неприєднання // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 581.
122. Селянство // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 584 – 585.
123. Суспільство постіндустріальне (інформаційне) – С. 616 – 618.
124. Суфражизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 618 – 619.
125. Сфера впливу // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 619 – 620.
126. Табір концентраційний // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 622.
127. Таліби // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 623 – 624.
128. Тероризм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 628 – 630.
129. Тоталітаризм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 632 – 634.
130. Утопизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 645 – 646.
131. Фемінізм // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 654 – 656.
132. Хвилі Кондратьєва (К-хвилі) // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 673 – 674.
133. Холокост // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 675.
134. Цивілізація // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 685 – 688.
135. Цивілізація проміжна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 689.
136. Цивілізація техногенна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.– С. 691 – 692.
137. Яничари// Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 710 – 711.
Статті
138. «Україна в контексті світової історії» – нова навчальна дисципліна у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка //Україна – Європа – світ. Міжнародний збірник наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2017. – Вип. 19. – С. 368 – 372.
140. Новітні комунікативні технології і політична сфера сучасного світу //Розвиток політичної науки: європейські практики і національні перспективи: Матеріали VII міжнар. наук. конф. (Чернівці, 10 квітня 2017 р.) – Чернівці: Букрек, 2017. – С. 121 – 124.
141. Американські цінності в інавгураційних промовах Барака Обами і Дональда Трампа /І.О.Голубовська, Т.В.Орлова //Зовнішні справи. – 2017. – № 4. – С. 18 – 22.
142. Вивчення сучасної політичної історії країн світу – важливий напрямок підготовки фахівців в сфері міжнародних відносин //Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 19 – 20 квітня 2017 р. Частина 1. – К., 2017. – С. 123 – 127.
143. Цивілізаційний підхід до викладання і вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України // В кн.: Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: Монографія. – К.: Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 2017. – С. 269 – 284.
144. Генерації і революції сучасного світу //Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 31 – 33.
145. Нові підходи до викладання історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України //Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII Міжвузівського семінару, 19 січня 2017 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосмічний університет ім.. М.Є.Жуковського «ХАІ», 2017. – С. 179 – 180.
146. Введення гендерного компоненту – нагальна потреба реформування української системи вищої освіти //Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 листопада 2016 р. Частина І. – Дніпро, 2016. – С. 206–208.
147. Габітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства //Українознавчий альманах. Вип. 19. – К.: «Міленіум+», 2016. – С. 174 – 178.
148. Освіта і професія у світлі українських реалій //Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 19 – 21 жовтня 2016 р., Мукачево. – Мукачево, вид-во МДУ, 2016. – С. 165 – 168.
149. Російська бідність з точки зору історії ментальностей //Етнічна історія народів Європи //Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 49. – С. 120 – 131.
150. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В’єтнамі //Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Зб. наук. праць – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАНУ», 2016. – С. 155 – 163.
151. Русские и игра с точки зрения исторической психологии //Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 9. – С. 480 – 486.
152. Synergetics and changing the classical university at the current development stage //Матеріали українсько-польської міжнар. наук. конф. «Класичний університет у контексті викликів епохи (м. Київ, 22 – 23 вересня 2016 р.) – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 171 – 172.
153. Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна //Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць /За загал. ред. А.Г.Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2016. – С. 39 – 47.
154. Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України //Сторінки історії: зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 42. – С. 165 – 174.
155. Формування уявлень про місце і роль України у сучасному світі в процесі викладання навчальної дисципліни «Всесвітня історія» //Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VIII міжвузівського науково-методологічного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.) – К., 2016. – С. 50 – 55.
156. Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars //Американська історія та політика. – 2016. – № 1. – С. 94 – 100.
157. Причини краху радянської моделі розвитку в країнах Східної Європи // «Крах радянської імперії: анатомія катастрофи»: Міжнар. наук. конф. «Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., присвячена 25-й річниці розпаду СРСР 21 – 22 квітня 2016 р. /Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2016. – С. 113 – 122.
158. Історичні уроки Сполучених Штатів Америки для України //Чверть століття українсько-американської дружби: досвід, гідний майбутнього. Зб. матеріалів Ш американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12 – 13 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 256 – 264.
159. Російська бідність і Україна //Зовнішні справи. – 2016. – № 2. – С. 12 – 15.
160. Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі //Емінак – Миколаїв – 2016. – № 1 (13) – Січень – березень. – С. 112 – 120.
161. Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій //Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-практична конференція 1 – 2 жовтня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] – Житомир: Вид. Євенок О.О., 2015. – С. 317 – 321.
162. «Україна в європейському цивілізаційному вимірі» – новий перспективний курс у вищій школі» //Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 198 – 201.
163. Гендерні студії в українській вищій школі: досвід історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка //Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2015. – С. 193 – 195.
164. Цивіліологія і зовнішня політика України на сучасному етапі: погляд історика //Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Зб. тез доповідей міжнар. наук. конф. (Київ, 23 грудня 2015 року) /За загал. ред.. В.Г.Циватого, Н.О.Татаренко /Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 163 – 165.
165. Столкновение цивилизаций на постсоветском пространстве //Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття: зб. наук. статей. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – С. 53 – 65.
166. Пауперизм як глобальна проблема на сучасному етапі //Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції 23 квітня 2015 року «День науки історичного факультету – 2015». – К.: ПП КП «УкрСіч», 2015. – С. 10 – 13.
167. «Революція претензій» – нове явище в історії сучасного світу //Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф. «День науки історичного факультету – 2014» – К.: ПП КП «УкрСіч», 2014. – С. 51 – 53.
168. Особливості політичного розвитку Канади у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. //Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука. – К.: ПП КП «УкрСіч». – 2014. – С. 350 – 358.
169. Нові світоглядні орієнтири у викладанні історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України //Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії /Міністерство освіти і науки України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський ун-т права НАН України, Рівненський ін.-т КУП НАНУ. – Рівне, Видавець О.Зень, 2014. – С. 36 – 38.
170. Конфесійний чинник у внутрішній і зовнішній політиці сучасної Індонезії //Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених 24 квітня 2013 р. У 8 частинах. – К., 2013. – Вип. VI. – Ч. 3. – С. 52 – 53.
171. Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи //Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 26 – 34.
172. Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи //Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 36 – 48.
173. Курс «Сучасна політична історія країн світу» – важлива складова підготовки майбутніх фахівців //Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 72 – 85.
174. Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть //Гілея. – 2013. – Вип. 75. – С. 430 – 432.
175. Вивчення сучасної політичної історії країн світу – важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, юристів //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2013. – Вип. 1 (114). – С. 46 – 47.
176. Скандинавські країни: втілення «лівої» ідеї в королівствах //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» - 2012. – Вип. 109. – С. 46 – 49.
177. Основні тенденції політичного розвитку світу на сучасному етапі //Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки. – 2012. – Вип. СІІ (102). – С. 252 – 262.
178. Виявлення нетрадиційної теорії розвитку у модернізаційних процесах сучасного В’єтнаму //Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2013» – К.: «ПП» КП «УкрСіч», 2013. – с. 62 – 64.
179. ПАР: «Африканський ренесанс» у деклараціях і реаліях //Вісник ДАКККіМ. – 2012. – Вип. 3. – С. 206 – 210.
180. Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики //Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. V у 7-х частинах. – Ч. 3. – К.: 2012. – С. 34 – 36.
181. Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад //Гілея. – 2012. – Вип. 60. – С. 213 – 218.
182. Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі //Часопис української історії. – К.: Книги-ХХІ. – 2012. – Вип. 24. – С. 111 – 116.
183. Змінювання орієнтацій країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на міжнародній арені (кінець 1980-х – 2000-і роки) //Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету – 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. – К.: Логос, 2012. – С. 67 – 70.
184. Дискусія про хиджаб як віддзеркалення цивілізаційних протиріч у розвиткові Туреччини ХХ – початку ХХІ ст. //Часопис української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 56 – 61.
185. Зміни статусу жіноцтва Туреччини у ХХ – на початку ХХІ ст. //Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2011. – Вип. LXXXХІV (94) – С. 263 – 270.
186. Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ – початку ХХІ ст. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2011. – Вип. 105. – С. 38 – 41.
187. Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2011. – Вип. 104. – С. 40 – 43.
188. Захід і Схід в історичному процесі: минуле і сучасність //Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. – Вип. 2. – С. 136 – 140.
189. Історія дитинства – новий напрямок соціальної історії України // Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 47. – С. 138 – 144.
190. Вестернізація Туреччини: історія і сучасність //Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 46. – С. 171 – 176.
191. Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви //Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 45. – С. 152 – 162.
192. Мавзолей Леніна як символ інволюції радянської цивілізації: нарис «нової історичної науки» //Часопис української історії. – 2011. – Вип. 19. – С. 55 – 59.
193. Проблема «жінка у масовій культурі» у віддзеркаленні сучасної української історіографії //Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 – 30 вересня 2011/Міністерство культури і туризму України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Український центр культурних досліджень. – К.: НАККіМ, 2011. – с. 298 – 301.
194. Насильство по відношенню до жінок в Україні: історіографія проблеми //Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип. LXXXVIII (88) – С. 237 – 247.
195. Статус жінки-шляхтянки в українських землях ХVI – XVII ст.: старі і нові підходи вітчизняної історіографії //Могилянські читання 2009 року: Зб. наукових праць: Мазепинська доба в культурі України /Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: Фенікс, 2010. – С. 102 – 106.
196. Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2010. – Вип. 99. – С. 12 – 15.
197. Новітні підходи до викладання і вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України //Волинські історичні записки. – 2010. – Т. 5. – С. 160 – 165.
198. Міфологема «Берегині» в світлі критики українських суспільствознавців //Сторінки історії. – 2010. – Вип. 31. – 31. – С. 205 – 213.
199. Цивилизационный подход, социология и синергетика – новые подходы в преподавании всемирной истории в высшей школе //Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2010». Volume 7. Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia. – str. 67 – 69.
200. Вітчизняна історіографія про участь жіноцтва у революційних подіях в Україні 1917 – 1921 рр. //Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010. – Вип. 4. – С. 147 – 150.
201. Історіографічні оцінки стану висвітлення проблеми «Жінка і релігія» у вітчизняній соціогуманістиці //Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». – Серія «Культурологія». – 2010. –Вип. 5. – С. 481 – 485.
202. Наукова діяльність жіноцтва України: історіографічні розвідки і далекосяжні висновки //Історіографічні дослідження України. – К.: НАН України. Інститут історії України, 2010. – Вип. 20. – С. 508 – 530.
203. Постмодернізм українських письменниць і сучасні гендерні проблеми України: історіографічні нотатки //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010. – Вип. 2. – С. 118 – 121.
204. Христианская космология, сексуальная революция и перспективы модернизации Украины: размышления историографа //Философия и космология 2010: Научно-теоретический сборник /Международное философско-космологическое общество. – Полтава: Полтавский литератор. – 2010. – С. 171 – 180.
205. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2009. – Вип. 97. – С. 48 – 53.
206. Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2009. – Вип. 96. – С. 41 – 47.
207. Видатні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України – 2009. – № 5. – С. 143–149.
208. Українська жінка в реаліях ринкової економіки: історіографічні студії //Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2009. – № 4. – С. 103 – 108.
209. Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ – початку ХХІ ст. // Гілея. – 2009. – Випуск 29. – С. 65–69.
210. Історіографічні висновки щодо соціально-економічного статусу жіноцтва України в сучасних умовах ринкових трансформацій // VII
Буковинська міжнар. історико-краєзнавча конф. (Чернівці, лист. 2009 р.).
Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2009. – С. 253–255.
211. Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів
(історіографічні аспекти) // Історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 106–117.
212. Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному
політичному житті України // Гілея. – 2009. – Випуск 27. – С. 61–70.
213. Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії // Часопис української історії. – 2009.– Випуск 15. – С. 136–141.
214. Участь жіноцтва в українських національно-визвольних змаганнях:
історіографічний нарис // Наукові праці: наук.-метод. журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2009.–Т. 115. – Випуск 102. – С. 112–116.
215. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст. // Сторінки історії. – 2009. – Вип. 28. – С. 111–120.
216. Оцінка українською історіографією ролі жіноцтва у літературі та мистецтві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2009. – № 3. – С. 101–105.
217. Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми // Друга Волинська Міжнар. історико-краєзнавча конф. (Житомир, 2–3 жовт. 2009 р.). – Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 2009. – С. 158–161.
218. Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії // Історична панорама. Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Спеціальність «Історія». – 2009. – Вип. 8. – С. 71–83.
219. Фемінізм в Україні: проблема та історіографія // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 47–58.
220. Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху // Гілея. – 2009 – Випуск 24. – С. 131–138.
221. Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії
// Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 184–198.
222. Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху // Гілея. – 2009 – Випуск 24. –
С. 131–138.
223.Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз // Етнічна історія народів Європи. – 2009. – Вип. 28. – С. 55–64.
224. Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки // Гілея. – 2009. – Випуск 22. – С. 168–178.
225. Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії // Гілея. – 2009. – Випуск 19. – С. 133–143.
226. Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – № 1. – С. 118–124.
227. Жіноцтво України періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії // Часопис української історії. – 2009. – Випуск 11. – С. 95–103.
228. Історичний погляд на роль українського жіноцтва в освіті та науці
// Четверта міжнар. наук.-практ. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» (Київ, 6–8 лист. 2008 р.). – К.: Холс, 2008. – С. 227–233.
229. Війни ХХ століття: українське жіноцтво у дзеркалі історіографії
// Сторінки історії. – 2008.– Вип. 27.– С. 136–144.
230. Освіта жіноцтва України у вітчизняній історіографії ХХ – початку ХХІ ст. // Наукові записки Національного Педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Серія педагогічні та історичні науки. – 2008. – Вип. LXXIX (79). – С. 255–265.
231. Жінка і сім’я за радянських часів: історіографія проблеми // Соціальна історія. – 2008. – Вип. ІV. – С. 139–145.
232. Соціально-економічний розвиток Молдови після здобуття державної незалежності //Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648 – 1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П.Скоропадського. – К.: Науковий світ, 2008. – С. 11 – 14.
233. Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого // Історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 32–43.
234. Історія жіноцтва – важливий напрям нової соціальної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – Випуск 89 – 90. – С. 33 – 37.
235. Актуальні проблеми соціальної історії //Історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 106 – 114.
236. Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка //Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Логос, 2007. – С. 6 – 13.
237. Соціальні наслідки Другої світової війни для сучасної України // Проблеми історії України: Матеріали конф., присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом (К., 13 квітня 2005 р.). – К.: Логос, 2005. – С. 7 – 10.
238. Особенности исторического пути России в зеркале декабристского движения //14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып.VII. Петербург: «Нестор», 2005. – С. 120 – 133.
239. Декабризм як спроба модернізації Росії: сучасний погляд на проблему // Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 76 – 84.
240. Війни в історії ХХ століття /Тетяна Орлова //Історичний журнал. – 2004. – № 1-2. – С. 62 – 68.
241. Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів // Вісник Київ. ун-ту. Серія «Історія», 2003. – Вип. 65 – 66. – С. 51 – 55.
242. До питання про історичну роль науки в радянському суспільстві //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» – 2001. – Вип. 53. – С. 12 – 15.
243. Шлюбні та родинні відносини в Європі ХVIII ст. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» –2000. – Вип. 49. – С. 37 – 41.
244. Формації та цивілізації в системі антропосфери /М.І.Гладких, Т.В.Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури». – 2000. – Вип. 3. – С. 71 – 74.
245.Формация, цивилизация, антропосфера /М.И.Гладких, Т.В.Орлова //Археологический альманах. – 1995. – № 4. – С. 4 – 6.


Латиш Юрій Володимирович
2000
Зародження української декабристознавчої школи // Декабристські читання: Тези Міжнародної науково-теоретичної конференції / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. Вип. VІ. Київ: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2000. С. 44–45.
2001
Джерела формування ідеології декабристів у працях М.В. Довнар-Запольського // Другі Яковлівські читання: Матеріали Республіканської наукової конференції, присвяченої пам’яті Андрія Яковліва (1872–1955) / За ред. к. і. н. В.В. Ластовського. Черкаси: Черкаський інститут управління та ін., 2001. С. 44–47.
Діяльність історико-етнографічного гуртка в Імператорському університеті св. Володимира: декабристознавчий аспект // Декабристські читання: Збірник статей Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 180-річчю заснування Південного товариства / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. Вип. VІІ. Київ, 2001. С. 90–94.
Українська школа декабристознавства у 1917 – середині 1930-х роках // Декабристські читання: Тези Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої рухові декабристів / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. Вип. VІІІ. Київ: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2001. С. 73–76.
2002
Українське декабристознавство. Київ; Черкаси: Брама, 2002. 282 с. Співавт. Г. Д. Казьмирчук.
2003
Українська школа декабристознавства (початок ХХ ст. – середина 1930-х рр.) // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г.Д. Казьмирчук. Т. 3. К.: Ін-т історії України НАН України, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. С. 211–235.
Вивчення руху декабристів у Київському університеті ім. Тараса Шевченка у 1944–1991 рр. // Вісник КНУ. Історія. Вип. 68–70. Київ, 2003. С. 36–40. Співавт. Г.Д. Казьмирчук.
Володимир Міяковський – дослідник історії України ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна. Сучасний стан науки, досягнення та перспективи розвитку»: Збірник тез. Київ, 2003. С. 194–196.
2004
Григорій Казьмирчук: життя та наукова праця історика. Київ: Прайм-М, 2004. 202 с.
Член редколегії: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Київ: Прайм-М, 2004. 356 с.
Дослідження декабристського руху в південному регіоні України // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 32. Вип. 19. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. С. 124–127.
Проблеми декабристського руху у висвітленні одеських науковців // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Вип. 15. Одеса, 2004. С. 399–408. Співавт. І. С. Грєбцова.
Матеріали архіву Київського університету як джерело вивчення наукових біографій українських декабристознавців // Сумська старовина. № ХІІІ–ХІV. 2004. С. 50–56.
Історик. Учитель. Подвижник (До 60-ї річниці з дня народження професора Г. Д. Казьмирчука) // Наукові записки з історії України. Вип. 15. Переяслав-Хмельницький, 2004. С. 201–209. Співавт. В. Борисенко.
Григорій Казьмирчук – історик руху декабристів // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського університету / За заг. ред. проф. В. П. Гондюла. Вип. ІІ. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 161–168.
Декабристознавчі студії у Київському університеті: історичні традиції та сучасний стан // Декабристські читання: Тези Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої руху декабристів / Під ред. Г. Д. Казьмирчука. Вип. ІХ. Київ: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2004. С. 54–57.
Новий навчальний посібник з історії держави і права України [Рец. на кн.: Кузьминець О. В., Калиновський В. С. Історія держави і права України. 2-ге вид., доп. К.: Україна, 2002. 448 с.] // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. К., 2004. Вип. 1. С. 340–341. Співавт. Г. Казьмирчук.
Ледокол «Саддам» // 2000. Еженедельник. 2004. №41 (239), 8–14 октября. С. С4.
2005
Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 50–65. Співавт. Г. Д. Казьмирчук.
Рух декабристів: деякі дискусійні питання історії та історіографії // Наукові записки. Серія: Історичні науки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Вип. 9. Кіровоград, 2005. С. 63–74. Співавт. Г. Д. Казьмирчук.
Історичний факультет Київського університету – осередок дослідження декабристського руху // Вісник КНУ. Історія. Вип. 77–79. Київ., 2005. С. 82–85.
Тарас Шевченко і декабристи (До концепції та історіографії проблеми) // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 4. К.: Ін-т історії України НАНУ; КНУ, 2005. С. 143–154.
Документи про останні роки життя декабриста А. А. Бистрицького / Підготував до друку Ю.В. Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 4. К.: Ін-т історії України НАНУ; КНУ, 2005. С. 162–165.
Леонід Павлович Добровольський: матеріали до біографії / Підготував до друку Г. Д. Казьмирчук, вступна стаття та бібліографія Ю. В. Латиша // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 4. К.: Ін-т історії України НАНУ; КНУ, 2005. С. 166–169.
Листи Володимира Міяковського до Дмитра Багалія / Підготували до друку Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 4. К.: Ін-т історії України НАНУ; КНУ, 2005. С. 173–180.
«Український декабризм»: погляди на проблему в українській та російській історіографіях // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / За заг. ред. проф. О. К. Закусила. – Вип. ІІІ: У 2 част. Ч. 1. Гуманітарні науки. Київ: Логос, 2005. С. 93–96.
Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні у роки домінування революційної концепції (друга половина 1930-х – перша половина 1980-х рр.) // Декабристські читання: Тези міжнародної науково-теоретичної конференції / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Вип. Х. Київ, 2005. С. 8–13.
Третя Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» // Історичний журнал. 2005. № 2. С. 126–127.
Рец. на: Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століть: Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України. – Вип. V–ІХ. – К., 2002–2005 (Вип. V. – К., 2002. – 210 с.; Вип. VІ. – К., 2003. – 445 с.; Вип. VІІ. – К., 2004. – 302 с.; Вип. VІІІ. – К., 2004. – 295 с.; Вип. ІХ. – К, 2005. – 332 с.) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 205–210. Співавт. Г. Д. Казьмирчук.
Ледокол-2. Талибы: апогей мракобесия или апогей цинизма? // 2000. Еженедельник. 2005. № 8 (258), 25 февраля – 3 марта. С. С4–5.
2006
Українська та російська історіографії руху декабристів (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) // Українознавство. 2006. № 1. С. 266–270.
Нові концепції руху декабристів: новація чи міфотворчість? // Вісник КНУ. Історія. Вип. 82–84. 2006. С. 33–34.
Українська та російська історіографії руху декабристів в Україні (1920–1930) // Вісник КНУ. Історія. Вип. 85–86. 2006. С. 22–26.
Российско-украинские и российско-узбекские отношения на современном этапе (попытка сравнительного анализа) // Восток – Запад: аспекты взаимодействия (Материалы Научной конференции, Ташкент, 12 мая 2006 года). Ташкент, 2006. С.112–115.
Українська та російська історіографії декабристського руху: спроба порівняльного аналізу // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю з Дня Незалежності України, 5 квітня 2006 р. Київ: Логос, 2006. С. 39–43.
Остання війна ХХ століття: причини та наслідки Косівської кризи 1999 р. // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. Вип. ІV: У 3-х част. Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. Київ: Логос, 2006. С. 29–36.
Десяті Декабристські читання // Український історичний журнал. 2006. № 2. С. 233–235.
Х Міжнародна науково-теоретична конференція «Декабристські читання» // Історичний журнал. 2006. № 1. С. 122–124. Співавт. Г. Д. Казьмирчук.
Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна» // Історичний журнал. 2006. № 3. С. 124–127.
2007
Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): Дис. ... канд. іст. наук / 07.00.06. Київ, 2007. 228 арк.
Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / 07.00.06. Київ: Логос, 2007. 20 с.
Навчально-методичні поради до вивчення теми: «Київська Русь» курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів. Київ, 2007. 45 с.
Революційна концепція декабризму та пошуки її альтернативи в російській та українській історіографіях (друга половина 1930-х років – перша половина 1980-х років) // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 5. К.: Ін-т історії України НАН України; КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. С. 30–43.
Матеріали до біографії А. К. Буцика (До 100-річчя з дня народження) / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. Т. 5. К.: Ін-т історії України НАН України; КНУ імені Тараса
Шевченка, 2007. С. 204–217.
Листи Є. С. Авербух / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. Т. 5. К.: Ін-т історії України НАН України; КНУ імені Тараса Шевченка, 2007.С. 217–223.
«Декабристські читання»: Бібліографічний покажчик / Склав Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 5. К.: Ін-т історії України НАН України; КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. С. 224–255.
Історіографічні студії професора Ярослава Калакури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Т. ХVІ. К., 2007. С. 32–40.
Шевченківській весні – 5 років: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917–1920 рр. Вип. V: У 3-х част. Ч. 3.
Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. Київ: Логос, 2007. С. 12–18.
П’ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Шевченківська весна» // Історичний журнал. 2007. № 3. С. 118–123.
2008
Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. Київ: СПД Цимбаленко Є. С., 2008. 208 с.
Ред.: Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Вип. VІ: У 2-х част. / Редкол.: проф. В. Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю. В. Латиш (відп. ред.) та ін. Київ: СПД Цимбаленко Є. С., 2008. Ч. 1. Праці вчених. 252 с.; Ч. 2. Праці аспірантів та студентів: У 2-х т. Т. 1. 240 с.; Т. 2. 248 с.
Современное декабристоведение на постсоветском пространстве. Становление, проблематика, научные центры и перспективы развития // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы / Сост.: О. И. Киянская, М. П. Одесский, Д. М. Фельдман. Отв. ред.: О. И. Киянская. Москва, 2008.С. 640–662. Соавт. Г. Д. Казьмирчук.
М. В. Довнар-Запольский – исследователь движения декабристов // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. Серия «История». Вып. 9. Тольятти, 2008. С. 349–361.
Декабристський рух у дослідженнях української та російської діаспори // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Ч. 7. Чернігів, 2008. С. 122–131.
Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія. 2008. Вип. ІІІ. С. 59–66.
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії // Соціальна історія. Вип. ІV. 2008. С. 6–25. Співавт. Г. Д. Казьмирчук, А. Ф. Мінгазутдінов.
Василь Маслов: життя та наукова праця (До 125-річчя відомого українського декабристознавця) // Соціальна історія. Вип. ІV. 2008. С. 100–106.
Рух декабристів у суспільно-політичній думці незалежної України // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 360-річчю початку Козацької революції 1648–1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П. Скоропадського / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. Київ, 2008. С. 33–35.
Наукове товариство студентів та аспірантів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1935–2008 рр.) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. С. 172–174.
Декабристознавча школа Київського університету: історичні традиції та нові реалії // Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Вип. VІ: У 2-х част. / Редкол.: проф. В. Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю. В. Латиш (відп. ред.) та ін. Ч. 1. Праці вчених. Київ: СПД Цимбаленко Є. С., 2008. С. 183–186.
Виборча кампанія до Верховної Ради України 1994 року (місце лівих сил) // Сучасна Україна: альтернативи поступу: матер. наук.-теорет. конф. 23–24 травня 2008 р., м. Донецьк / ред. кол.: О. О. Шубін та ін. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. С. 37–40.
Рец. на кн.: Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний: Село Кальник. Кн. ІІ. Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Київ: Логос, 2008. 249 с. // Соціальна історія. Вип. ІV. 2008. С. 166.
2009
Украина в ХІХ – начале ХХ вв.: Материалы и учебно-методические рекомендации для студентов-иностранцев к курсу «История Украины». К., 2009. 68 с.
Украина в годы независимости: Материалы и учебно-методические рекомендации для студентов к курсу «История Украины». К., 2009. 79 с.
Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Логос, 2009. 72 с.

Співавт.: Г. Д. Казьмирчук, О. В. Вербовий, Г. Г. Коцур, О. Р. Купчик, С. В. Набока, Ю. В. Шемета. Упор.: Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор. Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 6. Київ: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. 204 с.
Ред.: Шевченківські дні – 2009. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / Редкол.: член-кор. НАНУ В. Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю. В. Латиш (відп. ред.) та ін. Київ, 2009. 124 с.
Шевченківські дні – 2009. Гуманітарні науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / За ред. к.і.н. Ю. В. Латиша. Київ, 2009. 68 с.
Українська та російська історіографії декабризму в Україні 1920-х рр.: змагання, концепції, наукові осередки // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор. Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 6. Київ: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. С. 130–176.
Матеріали до біографії Василя Маслова / Підготував до друку Ю. Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор. Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 6. – Київ: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. С. 185–192.
Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера) // Вісник КНУ. Історія. Вип. 96. 2009. С. 13–16.
Втрати робочого часу та боротьба за зміцнення трудової дисципліни на початку Перебудови (на матеріалах УРСР) // Часопис української історії. Вип. 16. 2009. С. 69–78.
Дискусійні питання етногенезу українського народу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вип. 27. 2009. С. 8–12.
Григорій Казьмирчук: людина і вчений (з нагоди 65-річного ювілею) // Соціальна історія. Вип. V. 2009. С. 6–9.
Три періоди в житті історика Ярослава Калакури // Український історик. Т. XLVI. 2009. № 1–4 (181–184). С. 135–148. Співавт. М. Щербак.
Міжнаціональні конфлікти в СРСР за часів Перебудови: погляд зсередини. (Декілька зауважень до нової книги Миколи Рижкова) // Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології. Одеса, 2009. С. 367–370.
Створення місцевих осередків Добровільного товариства боротьби за тверезість (на матеріалах Донецької області) // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dyialalnošci – 2009». Vol. 4. Ekonomicyzne nauki. Politologija. Historia / Redaktor nacyelna: S. Gorniak. Przemyšl: Nauka і studia, 2009. S. 70–72.
Антисталінські кампанії в СРСР // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Злуки УНР і ЗУНР / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. К.: Науковий світ, 2009. С. 33–35.
Причини антиалкогольної кампанії 1985–1991 рр. у СРСР // Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир 2–3 жовтня 2009 р.) Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 141–144.
Боротьба з пияцтвом та алкоголізмом в УРСР на початку Перебудови // VІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листопада 2009 р.): Тези / Наук. ред. О. В. Добржанський. Чернівці: ЧНУ, 2009. С. 101–103.
Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Шевченківська весна» // Часопис української історії. Вип. 11. 2009. С. 130–132. Співавт. І. Г. Юрочкіна. Рец. на кн.: Никишин А. В. Водка и Горбачев / Александр Никишин. – Москва, 2007. 432 с. илл. 72 с. (Серия «Тайны русской водки». Кн. 2) // Соціальна історія. Вип. V. 2009. С. 137.
Новий погляд на історичний шлях Чорногорії. Рецензія на книгу: Živko M. Andrijašević, Šerbo Rastoder. Istorija Crne Gore: od najstarijih vremena do 2003. Podgorica: Centar za iseljenike, 2006. 527 s. // Етнічна історія народів Європи. Вип. 30. 2009. С. 93–94.
Страна горного орла // 2000. Еженедельник. 2009. № 44 (483), 30 октября – 5 ноября. С. С8.
2010
История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. колл.), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и др. Киев: Логос, 2010. 752 с. (Лекция 1: Введение в курс «История Украины». С. 11–33. Соавт. Г. Д. Казьмирчук; Лекция 10: Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVIII – первой половине XIX вв. С. 255–285. Соавт. И. Ф. Кучерявенко; Лекция 21: Украина в период послевоенного
восстановления (1945–1953 гг.). С. 553–578. Соавт. Ю. М. Сорока; Лекция 25: Украинская диаспора. С. 676–704).
История Украины: Учебник для иностранных студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. Киев: ИПЦ «Киевский университет», 2010. 631 с. (Лекция 1: История Украины: введение в дисциплину. С.7–28. Соавт. Г. Д. Казьмирчук; Лекция 22: Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 годы). С. 466–492. Соавт. Ю. М. Сорока, В. П. Капелюшный; Лекция 26: Украинская диаспора. С. 595–623).
Концепция «украинского декабризма» // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып. VІІІ. Санкт-Петербург.: Нестор-История, 2010. С. 533–555.
Співпраця Інституту історії НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі декабристознавства // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. К.: Ін-т історії НАНУ, 2010. С. 893–903. Співавт. Г. Казьмирчук.
Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки Перебудови // Етнічна історія народів Європи. Вип. 31. 2010. С. 39–46.
Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник КНУ. Історія. Вип. 102. 2010. С. 34–37.
Антиалкогольна кампанія в УРСР на початку Перебудови // Питання історії України. Чернівці, 2010. Т. 13. С. 76–80.
Антиалкогольна кампанія в Донбасі в другій половині 1980-х рр. // Південний архів. Історичні науки. Херсон, 2010. Вип. 31–32. С. 294–302.
Друга світова війна у висвітленні українських ЗМІ: пошуки правдивої історії чи нова міфотворчість? // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. К.: Науковий світ, 2010. С. 19–22.
Єгор Лігачов – радянський Ден Сяопін? // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир 12–13 листопада 2010 р.) Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. С. 270–272.
2011
«Українські декабристи чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. Київ: Логос, 2011. 195 с.
Украина в годы послевоенного восстановления (1944–1953): Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. Киев: Логос, 2011. 204 с.
На пути в Вискули. Основные концепции дезинтеграции СССР // Научные труды кафедры «История, мировая и отечественная культура» БНТУ. Минск : БНТУ, 2011. С. 88–95.
Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985–1988 рр. на Заході // Вісник КНУ. Історія. Вип. 107. 2011. С. 24–27.
Боротьба з пияцтвом та алкоголізмом серед неповнолітніх в УРСР у роки Перебудови // Література та культура Полісся. Вип. 64. Ніжин, 2011. С. 308–318.
Антиалкогольна кампанія часів Перебудови: історіографія питання // Гілея. Вип. 50. 2011. С. 290–296.
Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів // Соціальна історія. Вип. VII. 2011. С. 6–9. Співавт. Г. Д. Казьмирчук, А. Ф. Мінгазутдінов.
Антиалкогольное законодательство в СССР // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. Секция «Юриспруденция». Подсекция «История отечественного государства и права, посвященная 300-летию со дня рождения Ломоносова». [Электронный ресурс]. Москва: МАКС Пресс, 2011. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12
см.
Антиалкогольная кампания в СССР 1985–1988 гг. // Кубанские исторические чтения: Материалы ІІ Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Краснодар, 26 мая 2011 г.). – Краснодар: Изд-во ЦНТИ, 2011. С. 91–97.
Особливості торгівлі спиртними напоями в УРСР у роки горбачовської антиалкогольної кампанії // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково- практичної конференції «День науки історичного факультету – 2011». Київ: Логос, 2011. С. 59–62.
Історіографія українсько-польського переселення кінця 1940-х – початку 1950-х рр.: джерельна база проблеми // Взаємодія і взаємозв’язок Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я (археологія, історія, сучасність): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Глухів, 9–10 червня 2011 рр. / редкол.: О. І. Курок та ін. Глухів, 2011. С. 100–104. Співавт. А. М. Малка. Рец. на кн.: Афанасьев А. Л. Трезвенное движение в России в период мирного развития:
1907–1914 годы. Опыт оздоровления общества. Томск: ТУСУР, 2007. 200 с. // Волинські історичні записки. Т. 6. Житомир, 2011. С. 172–174.
Нова книга про К. Рилєєва. [Готовцева А. Г., Киянская О. И. Правитель дел: К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности К. Ф. Рылеева. СПб., 2010. 284 с.] // Соціальна історія. Вип. VII. 2011. С. 100–101.
2012
Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: Логос, 2012. 92 с. Співавт.: Г. Д. Казьмирчук, О. В. Вербовий, Г. Г. Коцур, О. Р. Купчик, С. В. Набока, Ю. В. Шемета. Ред.: Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету – 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів / За ред. Г. Д. Казьмирчука, Ю. В. Латиша. Київ: Логос, 2012. 92 с.
Декабристские чтения в Киеве // Хранители памяти: материалы к истории Декабристской секции при Государственном музее истории г. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург., 2012. С. 404–410. Соавт. Г. Д. Казьмирчук. Іван Муравйов-Апостол: державний діяч, людина, батько декабристів // Київська старовина.
2012. № 2. С. 122–133.
Володимир Щербицький і Михайло Горбачов: висвітлення взаємовідносин в історіографії та мемуарах // Література та культура Полісся. Вип. 69. Ніжин, 2012. С. 283–293.
Историография горбачевской антиалкогольной кампании // Алкоголь в России: материалы третьей междунар. науч.-практ. конф., Иваново, 26–27 октября 2012 г. Иваново: Филиал РГГУ в г. Иваново, 2012. С. 150–154.
Украинская историография перестройки // Кубанские исторические чтения. Материалы ІІІ Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Краснодар, 20 июня 2012 г.). Краснодар: Изд-во ЦНТИ, 2012. – С. 275–280.
Перестройка и межнациональные конфликты в СССР: дискуссионные проблемы историографии // Materialy VIII mezinarodni vědecko-praktická konference «Dny vědy – 2012». Dil 55. Historie. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. S. 53–57.
Історіографія Перебудови: перший етап (1985–1991 рр.) // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожащини: минуле і сучасність: Зб. матер. наук.-практ. конф., присв. 285-літтю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України (24 лют. 2012 р., Глухів) / редкол.: О. І. Курок та ін. Глухів; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М, 2012. С. 93–95.
Радянські історики про національне питання та міжнаціональні конфлікти в СРСР доби Перебудови // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету – 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. Київ: Логос, 2012. С. 45–49.
Володимир Щербицький в добу Перебудови (висвітлення дискусійних питань в мемуарах та історіографії) // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 9–10 листопада 2012 р.). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 326–329.
Новий підручник з нової історії України. Рецензія на підручник: Довжук І. В. Нова історія України (середина ХVІІ – початок ХХ ст.). Луганськ, 2010. 732 с. // Гілея. Вип. 57. 2012. С. 673–675. Співавт. Г. Д. Казьмирчук.
2013
Михайло Іванович Сікорський. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. 84 с. Співавт.: А. Ф. Мінгазутдінов.
Социализм: ХХІ век. Київ: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2013. 488 с. Соавт.: И. И. Мигович, А. Г. Арсеенко, Е. Н. Герасимов, А. В. Дудчак, В. А. Сапрыкин.
История Украины: Учебник / под ред. Г. Д. Казьмирчука. Киев: Логос, 2013. 730 с.
(Лекция 1: Введение в курс «История Украины». С. 12–36. Соавт. Г. Д. Казьмирчук; Лекция 10: Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв. С. 263–298; Лекция 21: Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.). С. 564–600; Лекция 25: Украинская диаспора. С. 697–722).
Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Логос, 2013. Співавт.: Г. Д. Казьмирчук О. В. Вербовий, Г. Г. Коцур, О. Р. Купчик, С. В. Набока, Ю. В. Шемета. Упор.: Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол: В. А. Смолій (голова) та ін. Т. 7. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2013. 440 с.
Хомутець – місце пам’яті декабристів // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол: В. А. Смолій (голова) та ін. Т. 7. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2013. С. 309–333. Співавт. О. Реєнт, Г. Казьмирчук.
Микола Закревський – дослідник руху декабристів (до 90-річчя з дня народження) // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол: В. А. Смолій (голова) та ін. Т. 7. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2013. С. 384–390.
Арешт графів Булгарі. (Документи Державного архіву Одеської області) / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол: В. А. Смолій (голова) та ін. Т. 7. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2013. С. 15–39.
Присяга селян 1825 року на Київщині. (Записка Івана Линниченка) / Підготував до друку Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол: В. А. Смолій (голова) та ін. Т. 7. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2013. С. 56–58.
Дискуссионные вопросы движения декабристов в постсоветской историографии // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2013. № 2. С. 77–86. Соавт. Г. Д. Казьмирчук.
Іван Муравйов-Апостол – «ліберал» доби Французької революції та Наполеонівських війн // Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історіографії. Київ: Інститут всесвітньої історії, 2013. С. 148–158.
Більшовицька українізація // Комуніст України. 2013. № 3. С. 46–60.
До питання про класову структуру сучасного українського суспільства // Гілея. Вип. 74. 2013. С. 74–76.
Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні // Гілея. Вип. 77. 2013. С. 79–82.
Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності // Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. 40. С. 131–137.
Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М. І. Сікорського) // Вісник КНУ. Історія. Вип. 117. 2013. С. 40–44. Співавт. А. Ф. Мінгазутдінов. З досвіду боротьби з рекламою алкоголю і тютюну // Соціальна історія. Вип. ІХ. 2013. С. 82–84.
Безалкогольная обрядность эпохи перестройки (на материалах Украинской ССР) // Алкоголь в России: материалы четвертой междунар. науч.-практ. конф., Иваново, 25–26 октября 2013 г. Иваново, 2013. С. 155–161.
«Питання питань» Стівена Коена: дезінтеграція СРСР очима американського історика // Суспільно-політичні процеси на українських землях: зб. матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Суми, 23 травня 2013 р. / за заг. ред. В. А. Нестеренка. Суми: Сумський держ. ун-т, 2013. С. 34–36.
Передумови політики українізації // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні та політичні аспекти: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 27–28 вересня 2013 р. – Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2013. С. 28–32.
Чинники дезінтеграції СРСР: підходи та концепції в сучасній історіографії // Науковий діалог «Схід – Захід». Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4-х част. – Ч. 3. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. С. 198–202.
2014
Декабристи в Україні: історіографічні студії. Київ: Логос, 2014. 238 с.
Історія Київського університету: монографія / кер. авт. колективу В. Ф. Колесник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 895 с. Розділ 5.2. Навчальний процес у Київському університеті. С. 622–652. Співавт. С. В. Набока.
Рабочий класс Украины: вчера и сегодня. По материалам социологических исследований. Київ: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2014. 344 с. Соавт. А. Г. Арсеенко, А. А. Беленок, И. И. Мигович, Н. А. Шульга. Член авт. кол.: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навчальний посібник / За заг. ред.
Орлової Т. В. Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. 732 с.
История Украины: Учебник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. изд. 4-е, испр. и доп. Киев: ПП«КП»УкрСІЧ», 2014. 744 с. (Лекция 1: Введение в курс «История Украины». С. 12–36. Соавт. Г. Д. Казьмирчук; Лекция 10: Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв. С. 263–298; Лекция 21: Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.).
С. 564–600; Лекция 25: Украинская диаспора. С. 711–736). Упор.: Професори Київського університету: біографічний довідник. Київ: ВПЦ «Київський
університет», 2014. 591 с. Упор.: Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упор.: М. Г. Казьмирчук, Ю. В. Латиш. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2014. 462 с.
Шляхом «апостолів свободи» // Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упор.: М. Г. Казьмирчук, Ю. В. Латиш.
Київ: ПП«КП»УкрСІЧ», 2014. С. 22–44.
Становление революционной концепции декабризма в советской историографии (вторая половина 1930-х – середина 1950-х гг.) // Декабристы. Актуальные направления исследований: Сборник статей и материалов / Сост., отв. ред. П. В. Ильин. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014. С. 400–409. Соавт. Г. Д. Казьмирчук.
Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова // Гілея. 2014. Вип. 84. С. 9–11.
Кибуцный социализм // Перспективы мирового социалистического движения в ХХІ веке: материалы международной научной конференции (Нижний Новгород, 26–27 апреля 2014 г.). Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2014. С. 207–211.
«Загадка Горбачева» в советской историографии // Кубанские исторические чтения: Материалы V Международной научно-практической конференции (Краснодар, 6 июня 2014 г.). Краснодар: изд-во ЦНТИ, 2014. С. 204–208.
Навчальний процес у Київському університеті на початку ХХІ століття // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2014» / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. Київ: ПП«КП»УкрСІЧ, 2014. С. 41–43.
Декабристознавча школа Київського університету: традиції та сучасність // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. Київ: ПП «Фоліант», 2014. С. 160–165.
Великий Кобзар і Alma mater. Рецензія на монографію Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. Київ: УкрСІЧ, 2014. 228 с. // Гілея. 2014. Вип. 86. С. 425–427.
Повернення українського Троцького. [Рец. на: Український Троцький. Тексти Лева Троцького про Україну. Одеса: ВМВ, 2013. 167 с.] // Історичні студії суспільного прогресу. 2014. № 2. С. 115–119.
2015
Historiography of the role of Ukraine in the disintegration of the USSR // Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies. 2015. No. 1, vol. III. P. 558–563.
Конспирологические теории Перестройки и разрушения СССР // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2015. Т. 13. С. 83–91.
Перебудова та здобуття незалежності: українська історіографія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2015. Вип. 1. Ч. 1. С. 194–201.
Алкогольная политика Украины // Собриология. 2015. № 3. С. 28–31. Соавт. О. В. Чеберяко. (Этот же текст: Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкологии (Материалы XXIV Международной конференции-семинара) / Под общей ред. проф. А. Н. Маюрова. Нижний Новгород: Издательский салон ИП Гладкова О. В., 2015. С. 237–244).

Перший етап дослідження Перебудови в українській історіографії // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2015» / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. Київ: ППКП«УкрСІЧ», 2015. С. 35–37.
Українська історіографія Перебудови: погляд крізь призму тоталітарної парадигми // Науковий діалог «Схід–Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.): у 2-х частинах. Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2015. Ч. 2. С. 59–62.
2016
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936–2016 рр.) / заг. ред. Г. Д. Казьмирчука. Київ: ПП«КП УкрСІЧ», 2016. 67 с. – Співавт. Г. Д. Казьмирчук, Т. В. Орлова, О. В. Вербовий, І. М. Мороз, Г. Г. Коцур, А. Ф. Мінгазутдінов, С. В. Набока.
Антиалкогольна кампанія М. Горбачова: причини, здобутки, втрати // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 2016. Вип. 21. С. 85–100.
Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. // Часопис української історії. 2016. Вип. 33. С. 107–113.
Чи може соціаліст стати Президентом США: випадок Берні Сандерса // Європейські історичні студії. 2016. № 4. С. 161–175.
Чому розпався СРСР? Підходи та концепції в сучасній історіографії // Література та культура Полісся. Серія Історичні науки. Вип. 83. № 5. Ніжин, 2016. C. 206–217.
«Правий» поворот та демодернізаційні процеси на пострадянському просторі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації / за заг. ред. А. Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ, 2016. С. 267–275.
Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. і причини Перебудови: історіографія // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Історія. 2016. № 2. С. 116–122.
Осмислення Чорнобильської катастрофи в історіографії // Історичні студії суспільного прогресу. 2016. Вип. ІV. С. 41–46.
Правый поворот и прекаризация – новые глобальные угрозы // Альтерра: Левые об актуальных вопросах социалистического движения / Под общ. ред. И. Панюты. Київ: Громадська організація Альтерра, 2016. С. 36–50.
Горбачевская антиалкогольная кампания в новейшей российской историографии // Алкоголь в России: материалы седьмой науч.-практ. конф., Иваново, 25–26 ноября 2016 г. Иваново, 2016. С. 78–83.
Університет в умовах світової економічної кризи: нові виклики // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch): матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. С. 83–84.
Правий поворот – нова загроза для демократії // Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 29 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. С. 98–100.
Серпневий Путч 1991 р.: перші спроби історіографічного осмислення // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 16 листопада 2016 р. К., 2016. С. 21–23.
Кундюба Іван Дмитрович // Енциклопедія сучасної України. Т. 16. Київ, 2016. С. 147.
Перестройка: процесс и следствия. Рец. на: Markku Kangaspuro, Jouko Nikula and Ivor Stodolsky (Eds.), Perestroika: Process and Consequences (Helsinki: Finnish Literature Society, 2010). 382 pp., ills. ISBN: 978-952-222-182-7 // Ab Imperio. 2016. № 1. С. 471–475.
Рец.: Timo Vihavainen and Elena Bogdanova (Eds.), Communism and Consumerism: The Soviet Alternative to the Affluent Society. (Leiden: Brill, 2015). 172 pp. // Ab Imperio. 2016. № 4. С. 316–323.
Рец.: Плохий С. Последняя империя. Падение Советского Союза / Пер. с англ. С. Гирик, С. Лунин, А. Саган. М.: Corpus, 2016. 624 с. // Историческая экспертиза. 2016. № 2. С. 166–173.
Рец.: Alexander von Plato.The End of the Cold War? Bush, Kohl, Gorbachev, and the Reunification of Germany (Palgrave Macmillan, 2015) // Україна модерна. 2016. Ч. 23. С. 295–298.
Дослідження одеських істориків про університетську церкву. Рец. на: Левченко В. В., Левченко Г. С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. 360 с. // Часопис української історії. 2016. Вип. 33. С. 135–136.
2017
Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору / за ред. А. Г. Бульвінського. Київ: Фенікс, 2017. 288 с. – Співавт. А. Г. Бульвінський, М. С. Дорошко, А. І. Кудряченко та ін. § 1.4. С. 67–75; § 3.3. С. 184–200.
Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі «Перебудови» // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: наук. зб. Ніжин, 2017. С. 164–172.
Беловежские соглашения в мемуарах Вячеслава Кебича и Станислава Шушкевича // Актуальные проблемы источниковедения: материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права, Витебск, 20–21 апреля 2017 г. / редкол.: А. Н. Дулов и М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. С. 325–328.
Суб’єктивні чинники розпаду СРСР: історіографія // International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceeding, June 16–17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. P. 226–229.
Профессорское сословие в объективе университетских исследований. Рец. на: Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов. Коллективная монография / Под ред. Е. А. Вишленковой, И. М. Савельевой. Москва, 2013. 396 с. // Ab Imperio. 2017. № 2. С. 354–360.
Между наукой и политикой (Рец. на кн.: Солдатенко В. Ф. Національна пам’ять (ресурси та наголоси): збірник наукових праць. К., 2016. 304 с.) // Уральский исторический вестник. 2017. № 2. С. 151–153.


Набока Сергій Валерійович
Підручники:
1. Радянська Україна у 20–30 рр. XX ст.; Україна в умовах десталінізації та в період
наростання системної кризи радянської тоталітарної системи (1953 – середина 1980-
х рр.); Україна періоду незалежності // ІсторіяУкраїни: підручник / Г. Д. Казьмирчук,
А. П. Коцур, О. В. Вербовий та ін.; за ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. –С. 471–498, 594–621, 651–688.;
2. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Украины в первой
половине 1950-х — середине 1980-х гг.; Перестройка в СССР. Общественно-
политические процессы в Украине в 1985—1991 гг. (соавт. Заболотная И.М.);
Украина периода независимости // Істория Украины: Учебник для студентов высших
учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. коллектива), В. Ф. Колесник, А. П.
Коцур и др. – К.: Логос, 2010. – С. 579–607, 608–637, 638–675.
3. Розвиток радянської України у міжвоєнний період; Соціально-економічний та
суспільно-політичний розвиток України у першій половині 1950-х – середині 1980-х
рр.; Перебудова в СРСР. Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985–1991 рр.;
Україна в умовах незалежності // Історія України: Курс лекцій для студентів вищих
навчальних закладів / Наук. ред. та кер. авт. кол. д. і. н., проф. Г. Д. Казьмирчук. – 2-ге
видання, виправлене і доповнене. – К.: Логос, 2010. – С. 414–440, 529–554, 555–582,
583–616.
4. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Украины в первой
половине 1950-х – середине 1980-х годов (соавтор Капелюшный В. П.); Перестройка в
СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985–1991 годах (соавтор
Заболотная И. Н.); Украина периода независимости (соавтор Черевичний Г. С.) //
История Украины: учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Казьмирчук,
В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др.; под. ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Издательско-
полиграфический центр “Киевский университет”, 2010. – С. 493–522, 523–554, 555–
594.
5. Развитие Советской Украины в20—30 гг. ХХ в.; Социально-экономическое и
общественно-политическое развитие Украины в первой половине1950-х — середине
1980-х гг.; Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украинев
1985—1991 гг.; Украина периода независимости// История Украины: Учебник / Г. Д.
Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под. ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.:
ПП “КП УкрСІЧ”, 2013.С. 475–504; 601–628; С. 629–658; С. 659–696.
6. Развитие Советской Украины в 20—30 гг. ХХ в.; Социально-экономическое и
общественно-политическое развитие Украины в первой половине1950-х — середине
1980-х гг.; Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в
1985—1991 гг.; Украина периода независимости // История Украины: Учебник /
Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. –
изд. 4-е, исп и доп. – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2014. – С. 475–504, 601–628, 629–658, 659–
710.
Довідники
1. Грушевський Олександр Сергійович; Піха Дмитро Дементійович; Романович-
Славатинський Олександр Васильович; Стеля Борис Іванович // Історичний факультет
київського національного університету імені Тараса Шевченка: Минуле і сьогодення
(1834–2004). Під ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. (Всього – 48 авторів). – К., 2004. – С.
186; С. 274; С. 279; С. 298.
2. Воробкевич Ісидор Іванович; Гомоляка Вадим Борисович; Гришко Михайло
Степанович; Колесса Микола Філаретович; Леонтович Микола Дмитрович;
Лятошинський Борис Миколайович; Перетц Володимир Миколайович; Шелухін
Сергій Павлович; Юцевич Євген Омелянович // Провідники духовності в Україні:
Довідник / За ред. І.Ф. Кураса. (Всього – 44 автори). – К., Вища школа, 2003. – С. 631;
С. 640–641; С. 644; С. 670; С. 692–693; С. 699–670; С. 514; С. 112; С. 777–778.
Монографії
1. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні
(1861–1914 рр.) /Монографія/ – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2013.– 258 c.
2. Навчальний процес у Київському університеті // Історія Київського університету:
монографія / кер. авт. колективу В. Ф. Колесник. – К.: ВПЦ «Київський
університет», 2014. – С. 622–652 (Розділ 5.2., співавтор Латиш Ю. В.).
Методично-навчальні праці:
1. Роль мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на
Правобережній Україні. Методичні матеріали до лекцій з курсу "Історія України"
– Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра
історії для гуманітарних факультетів, 2007. – 60 с.
2. Історія України. Програма та навчально-методичні матеріали з курсу "Історія
України" для студентів гуманітарних факультетів. – К.: Логос, 2007. – 35 с.
(cпівавтори: Казьмирчук Г.Д., Гусєв В.І., Вербовий О.В. та ін. (Всього – 5).
3. Радянська Україна у 20–30-х рр. XX ст. Матеріали й методичні рекомендації до
лекції курсу "Історія України" для студентів гуманітарних факультетів. Київський
національний університет. Історичний факультет. Кафедра історії для
гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – 81 с.
4. Україна в умовах десталінізації та в період наростання системної кризи радянської
тоталітарної системи (1953 –середина 1980-х рр.). Матеріали й методичні
рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студентів гуманітарних
факультетів – Київський національний університет. Історичний факультет.
Кафедра історії для гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – 90 с.
5. Процес перебудови в СРСР. Україна на шляху до незалежності (1985–1991).
Матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для
студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка – К.: Науковий світ, 2008. – 23 с.
6. Україна періоду Незалежності. Матеріали й методичні рекомендації до лекції
курсу "Історія України" для студентів гуманітарних факультетів. – Київський
національний університет. Історичний факультет. Кафедра історії для
гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – 99 с.
7. Історія України. Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних
факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За
ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2009. – 72 с. (співавтори: Казьмирчук
Г.Д., Вербовий О.В., Коцур Г.Г. та ін. (Всього – 6).
8. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у першій
половині 1950-х–середині 1980-х рр.: Матеріали й методичні рекомендації до
лекції курсу “Історія України” для студентів гуманітарних факультетів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2009. – 30 с.;
9. Діяльність інституту мирових посередників у впровадженні селянської реформи
на Правобережній Україні у 1861−1864 рр.: Матеріали й методичні рекомендації
до лекції курсу “Історія України” для студентів гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2009.
– 31 с.;
10. Особливості діяльності мирових посередників та розширення сфери діяльності
мирового інституту у 1863–1914 рр. на Правобережній Україні. Матеріали й
методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студентів
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. – К.: Логос, 2009. – 28 с.
11. Розвиток радянської України у міжвоєнний період.: Матеріали й методичні
рекомендації до лекції курсу “Історія України” для студентів гуманітарних
факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.:
Логос, 2009. – 32 с.
12. Розвиток України в 1991–2009 рр. Матеріали й методичні рекомендації до лекції
курсу "Історія України" для студентів гуманітарних факультетів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2010. – 52 с.
13. Навчально-методична розробка (практикум) з курсу “Політологія” для студентів
історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. . – К.: Логос, 2010. – 32с.
14. Розвиток України в добу незалежності в 1991–2010 рр. Матеріали й методичні
рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студентів гуманітарних
факультетів. –Київський національний університет. Історичний факультет.
Кафедра історії для гуманітарних факультетів. –Київ, 2011. – 102 с.
15. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних
факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За
ред. проф. Г. Д. Казьмирчука – К.: Логос, 2012. – С. 66–76.
16. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі: Матеріали й
методичні рекомендації до лекції курсу “Історія України” для студентів
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. – К.: Логос, 2012 – 44 с.
17. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних
факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За
ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2013. – С. 66–75.
Основні статті
1. Особливості і проблеми перебігу селянської реформи 1861 р. на Правобережній
Україні та роль мирових посередників у цих процесах // Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія № 6:
Історичні науки. – К., 2004. – Вип.1. – С. 135–141.
2. Роль і вплив мирових посередників на перебіг і результати селянської реформи 1861
р. на Правобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації
профспілок України. – К., 2004. – № 2– С. 169–175.
3. Роль і особливості діяльності інституційних структур мирових посередників під час
проведення селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні // Вісник Академії
праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2004. – № 3. – С.
174–180.
4. Визначальні чинники діяльності інституційних структур мирових посередників при
впровадженні положень селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні //
Сумська старовина. – Суми, 2004. – № XIII–XIV. – С. 218–225.
5. Вплив політичних, соціальних та економічних чинників на розширення сфери
діяльності мирових посередників при проведенні селянської реформи 1861 р. на
Правобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації
профспілок України. – К., 2005. – № 1. – С. 174–181.
6. Особливості формування і діяльності інституту мирових // Пам’ять століть. – К., 2005.
– № 1. – С. 95–101.
7. Роль і вплив інституту мирових посередників у формуванні соціально-економічної
картини Правобережної України наприкінці XIX – на початку XX ст. // Вісник
Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2005. – № 2.
– С. 176–182.
8. Роль інституту мирових посередників у розвитку соціальних процесів на
Правобережній Україні в кінці XIX на початку XX століття // Соціальна історія:
Науковий збірник. – Вип. I. – К.: Логос, 2007. – С. 22–28.
9. Рецензія / Казьмирчук Г.Д. "Історіографія руху декабристів" У 2-х частинах. Ч.1.
Дореволюційне декабристознавство (1825 – 1917 рр.) – К., 2000. – 170 с. Ч.2.
Становлення радянського декабристознавства (1917 – перша половина 30-х рр.) – К.,
Черкаси, 2001. – 240 с. // Декабристи в Україні: дослідження і матеріали / Наук. ред.
проф. Г.Д. Казьмирчук.– К.: Ін-т Іст. України НАН України Київ. нац. унів-т. імені
Тараса Шевченка. – Т. 5. – 2007. – С. 192 – 198.
10. Інститут мирових посередників як провідник соціальної політики самодержавства під
час запровадження селянської реформи на Правобережній Україні у 1861 – 1863 рр. //
Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. II. – К.: Логос, 2007. – С. 30–39.
11. Діяльність інституту мирових посередників у 1861–1863 рр. на Правобережній
Україні в контексті соціальної політики самодержавства // Соціальна історія:
Науковий збірник. – Вип. III. – К.: Логос, 2008. – С.31–39.
12. Специфіка та основні риси функціонування інституту мирових посередників у 1863–
1865 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи //
Соціальна історія: Науковий збірник. / Випуск IV. За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –
К.: Видавець СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 90–100.
13. Данилюк Михайло Зіновійович; Буцько Микола Олександрович // Соціальна історія:
Науковий збірник. / Випуск IV. За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Видавець СПД
Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 33–34.
14. Особливості функціонування інституту мирових посередників у 1865–1867 рр. на
Правобережній Україні під час проведення селянської реформи // Соціальна історія:
Науковий збірник / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –– К.: Логос, 2009. – Вип. V. – С.
32–43.
15. Перший підручник з "Історії України" для студентів-іноземців Київського
національного університету імені Тараса Шевченка // Соціальна історія: Науковий
збірник / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –– К.: Логос, 2009. – Вип. V. – С. 143–144.
16. Новий комплексний довідник зі спеціальних історичних дисциплін // Архівознавство.
Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 10 / редкол.: Г. В. Боряк
(голова), І. Б. Матяш та ін. – К., 2009. – С. 365–369.
17. Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985–1991 рр. // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Історія. – К.,
2010. – Вип. 101. – С. 30–34
18. Особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні в 1991–2011 рр. //
Гілея. – 2011. – Вип.53. – С. 145 – 150.
19. Розвиток суспільно-політичних процесів в Україні в 1985–1991 рр. // Гілея. – 2011. –
Вип.54. – С. 97 – 103.
20. Рецензія на підручник: Нова історія України (середина XVII – початок ХХ ст.):
Підручник / Довжук І. В. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2010. – 732 с. // Збірник
наукових праць "Гілея: науковий вісник". – К., 2011. – Вип.54. –– С. 173–175.
21. Розвиток соціально-економічних процесів в України в 1991–2011 рр. // Гілея. – 2011. –
Вип. 55. – С. 91 – 97.
22. Соціально-економічний розвиток України в 1964–1984 рр. // Вісник Академії праці і
соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2011. – № 4. – С. 125–130.
23. Передумови "Руху вікінгів" в історії середньовічної Європи // Соціальна історія:
Науковий збірник / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –– К.: Логос, 2012. – Вип. VIII. –
С. 4–12.
24. Новий підручник з історії української культури. Рецензія на підручник: Довжук І. В.
Історія культури України: Підручник / Довжук Ігор Володимирович. – Луганськ: Вид–
во СНУ ім. В. Даля, 2009. // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"– 2012. –
Вип.60. – С.768 – 770.
25. Суспільно-політичний розвиток України в 1964–1984 рр. // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2012. – Вип. 112. –
С. 34–36.
26. Організація навчального процесу в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка в 1991 – 2002 рр. // Соціальна історія: Науковий збірник / За
ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –– К.: "ПП"КП"УкрСІЧ", 2013. – Вип.IX. – С. 44–51.
27. Закономірності та особливості соціально-економічної модернізації УРСР на
рубежі 1920-х –1930-х рр.. // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Історія. – К., 2013. – Вип. 2(115). – С. 42–44.
28. Українська перспектива в російському вимірі // Віддане служіння історичній науці: до
70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упорядники М. Г. Казьмирчук, Ю. В.
Латиш. – К.: ПП. «КП УкрСІЧ», 2014 – 462с. – С. 337-349;
29. Чи втратив, чи отримав – покаже лише час // Слово Волині
http://slovovolyni.com/ukr/blog/51/19363/ – 2014 р.;
30. Логіка вибору // Соціальна історія: Науковий збірник / За ред. проф. Г.Д.
Казьмирчука. –– К.: ПП. «КП УкрСІЧ», 2015. – Вип.X. – С. 62–68.
31. Юрій Михайлович Сорока – науковець, педагог і людина з великої літери //
Соціальна історія: Науковий збірник / За ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. –– К.:
"ПП"КП"УкрСІЧ", 2015. – Вип.X. – С. 97–98.
32. Данилюк Михайло Зіновійович; Буцько Микола Олександрович // Кафедра
історії для гуманітарних факультетів (1936–2016 гг.) / упоряд. Г. Д. Казьмирчук, С. В.
Набока; заг. ред. док. іст. наук, проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ПП“КП УкрСІЧ”, 2016.
– С. 32-34.
33. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку
європейських держав пострадянського простору // Країни пострадянського
простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та
перспективи: збірник наукових праць / за заг. Ред. канд.. іст. Наук, доцента А. Г.
Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна
установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 120-129.
34. Відмінності економічного та політичного розвитку східноєвропейських країн
пострадянського простору // Країни пострадянського простору. Виклики
модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А. Г.
Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна
установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с. – С. 275-284.
35. Відмінності соціального, регіонального та національного розвитку
східноєвропейських країн пострадянського простору // Етнічна історія народів
Європи: Збірник наукових праць. Випуск 50. – К., 2016. – 146 с. – С. 129-135.
36. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України в
роки незалежності // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". – К., 2017. –
Вип.122 (№7). – С. 101–105.
Матеріали науково-практичних конференцій
1. Визначальний вплив діяльності інституту мирових посередників на перебіг і
наслідки впровадження селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні //
Шевченківська весна. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження
Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського університету / За заг. ред.
проф. В.П. Гондюла. - К.: – ВПЦ "Київський університет", 2004 – Вип.II. – С. 183–
186.
2. Роль інституту мирових посередників у впровадженні селянської реформи 1861 р.
на Правобережній Україні під впливом політичних, соціально-економічних,
суспільних та адміністративних чинників // Шевченківська весна. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю Великої
Перемоги / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – Вип.III, у 2-х част. – Ч.1.
Гуманітарні науки. – К.: Логос, 2005 р. – С. 103–105.
3. Основні етапи функціонування інституту мирових посередників на
Правобережній Україні при проведенні селянської реформи 1861 року // Проблеми
історії України: програма і матеріали конференції присвяченої 60-річчю Перемоги
над фашизмом / День науки історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Секція кафедри історії для гуманітарних
факультетів. 13 квітня 2005 року. – К.: Логос, 2005 р. – С. 22–25.
4. Специфіка діяльності інституту мирових посередників на Правобережній Україні
під час проведення селянської реформи 1861 року // Роль науки, релігії та
суспільства у формуванні моральної особистості. – Донецький державний інститут
штучного інтелекту. – 2006. – С. 89–91.
5. Діяльність посередницьких структур у реформаційних процесах на Правобережній
Україні у другій половині XIX ст.: Погляд з сьогодення // Проблеми історії та
історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 15-річчю з Дня Незалежності України. 5 квітня 2006 р. / Наук. ред.
проф. Казьмирчук Г.Д. – К.: Логос, 2006. – С. 49–53.
6. Взаємодія інституту мирових посередників з іншими адміністративними
губернськими установами при проведенні селянської реформи 1861 року на
Правобережній Україні в умовах зміни урядової політики після польського
повстання 1863 року // Проблеми історії та історіографії України. Програма і
матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю початку
Української Революції 1917 – 1920 рр. та 95-річчя з дня народження доктора
історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Віктора Никифоровича Котова. 18 квітня 2007 року / Наук. ред. проф.
Казьмирчук Г.Д. – К.: Логос, 2007. – С. 54–56.
7. Становлення, структура та роль мирових установ у проведенні соціально-
економічних реформ і адміністративному управлінні в другій половині XIX ст. на
Правобережній Україні // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-
річчю Української революції 1917-1920 рр. – Вип. V: У 3-х част. – Ч. 3. Історія / За
заг. ред. проф. В.Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 102–104.
8. Взаємовідносини інституту мирових посередників з адміністративними
установами Російської імперії під час проведення селянської реформи 1861 р. на
Правобережній Україні // Шевченківська весна. Історія: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції молодих учених. – Вип.VI: У 2-х част. / Редкол.:
проф. В.Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю.В. Латиш (відп. ред.) та ін. – Ч.1. Праці
вчених. – К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 31–34.
9. Особливості діяльності інституту мирових посередників при впровадженні
положень селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні у 1865–1870 рр.
під час правління генерал-губернатора О.П. Безака // Проблеми історії та
історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648–1667 рр. та 90-річчю Гетьманату
П.Скоропадського / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г.Д. – К.: Науковий світ, 2008. –
С. 35–38.
10. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи на
Правобережній Україні після призначення царським урядом спеціальної
"Тимчасової комісії для виконання розпоряджень по Височайшому указу
тридцятого липня 1863 р." // Проблеми історії та історіографії України. Програма і
матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Злуки УНР і
ЗУНР / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г.Д. – К.: Науковий світ, 2009. – С. 21–24.
11. Особливості економічного розвитку України в другій половині 1980-х – на
початку 1990-х рр. // Проблеми історії та історіографії України. Програма і
матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Перемоги у
Великій Вітчизняній війні / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г.Д. – К.: Науковий світ,
2010. – С. 22–24.
12. Особливості політичного розвитку України в 1991–2007 рр. // Проблеми історії та
історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції,
«День науки історичного факультету – 2011» / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г.Д. –
К.: Логос, 2011. – С. 62–65.
13. Соціально-економічні процеси в Україні в 1991–2011 р. // Проблеми історії та
історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції, «Дні
науки історичного факультету – 2012» Секція кафедри історії для гуманітарних
факультетів / Відп. ред. Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: Логос, 2012. – С. 63–67.
14. Закономірності еволюції радянської суспільно-політичної системи в Україні //
Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали міжнародної
науково-практичної конференції «Дні науки історичного факультету – 2013»
Кафедра історії для гуманітарних факультетів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка / Наук. ред. Г. Казьмирчук – К.:
«ПП»КП»УкрСІЧ», 2013. – С. 60–62.
15. Українське питання” в російському контексті // Проблеми історії та
історіографії України. Програма і матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «День науки історичного факультету – 2014» / Наук. ред. Г.
Казьмирчук– К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – С. 48–51.
16. Спіраль історії // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали
науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2015» /
Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2015. – С. 37–40;
17. Закономірності та відмінності соціально-економічного та суспільно-
політичного розвитку європейських держав пострадянського простору //
Міжнародна наукова конференція «Держави пострадянського простору в умовах
формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи» (м. Київ,
Інститут Всесвітньої Історії НАН України від 19 листопада 2015 р.).- С. 13.
18. Відмінності соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в
пострадянських країнах східноєвропейського простору // Міжнародна наукова
конференція «Країни пострадянського простору: виклики модернізації» (м. Київ,
Інститут Всесвітньої Історії НАН України від 9 червня 2016 р.).- С. 12.
19. Специфіка суспільного розвитку України в роки незалежності в порівнянні з
європейськими країнами пострадянського простору // Дні науки історичного
факультету 2017 (до 200-річчя з дня народження М.І.Костомарова): матеріали X
Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених.
Додаткове видання / Колектив авторів – Київ, 2017. –10 с.- С.4-6.
20. Особливості регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн
пострадянського простору // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІІ
Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, 16 червня 2017 р. –
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Вип. 2. – 173 с. – С. 71-74.
21. Чинники, умови та наслідки глобалізації // Сучасні виклики для суспільних наук в
умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.
Львів, 26–27 травня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних
наук», 2017. – 112 с. – С. 72-75.
22. Особливості соціального розвитку пострадянських країн східноєвропейського
простору // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали V Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 7-8 липня 2017 року). – У 2-х
частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – 128 с. - С. 62-
64.
23. Особливості соціального розвитку України в роки незалежності //Актуальні
питання суспільних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, Україна, 18-19 серпня 2017 року). – Київ: ГО
«Київска наукова суспільнознавча організація», 2017. – 104 с. – С. 16-19.


Мороз І.М. (Заболотна І. М.)
Монографії
Заболотна І. Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип’якевича:
Монографія. – К.: Логос, 2009. – 486 с.
Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США Довідник //
Державна архівна служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна,
М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. – К., 2013. – 258 с.
– Заболотна І. М., Вербовий О. В. Відбудова і відродження Київського державного
університету // Історія Київського університету : монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий,
Т.Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр
“Київський університет”, 2014. – С. 410-480. (всього – 6,24 др. арк., власних – 4,94 друк.
арк.).
Статті
Заболотна І. Біографістика та біографічний метод в наукових дослідженнях
І. Крип’якевича // Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Вип. 46. – С. 178-185.
Заболотна І. Внесок Івана Крип’якевича у розроблення правил видання історичних
джерел // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, УНДІАСД;
редкол.: С. Г. Кулешов (гол. ред.) [та ін.]. – К., 2011. – Т. 12. – С. 80-89.
Заболотна І. Гімназійний щоденник Івана Крип'якевича 1903-1904 років //
Український археографічний щорічник. – 2008. – Нова серія. – Вип. 12. – С. 419-474.
Заболотна І. Джерелознавчі студії Івана Крип’якевича // Україна ХХ століття:
культура, ідеологія, політика: Збірник статей / відп. ред. В.Даниленко: редактори-
упорядники випуску: Л.Головата, К.Кабузинська. – Львів: Растор-7, 2015. – С. 326-338.
Заболотна І. До історії співпраці І.Крип’якевича з «Українським історичним
журналом» // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 113-130.
Заболотна І. До питання про археографічно-історичну спадщину І.Крип’якевича з
історії Хмельниччини // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. –
Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип. 12. – С. 314-327.
Заболотна І. З історії підготовки «Біографічного словника українських діячів» у 20-
30-х роках ХХ ст. (Листи І. Крип’якевича до М.Могилянського) // Історичний журнал. –
2009. – № 5 (47). С. 102-113
Заболотна І. З історії підготовки «Біографічного словника українських діячів» у 20-
30-х роках ХХ ст. (Листи І. Крип’якевича до М.Могилянського) (Продовження). //
Історичний журнал. – 2010. – № 1-3. – С. 288-296.
Заболотна І. З листування І.Крип’якевича та М.Брайчевського // Київська старовина.
– 2009. – № 4. – С. 115-132.
Заболотна І. І. Крип’якевич – гімназист: фактори формування особистості,
інтелектуала, українця (на основі джерел автобіографічного характеру) // Віддане служіння
історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Упор. М. Г. Казьмирчук,
Ю. В. Латиш. – К.: “ПП“КП” УкрСІЧ”, 2014. – С. 174-187
Заболотна І. І.Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М.Грушевського //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. –
Вип. 91/93. – С. 12-16.
Заболотна І. Іван Крип’якевич // Історіографічні дослідження в Україні / Відп. ред.
Ю.А.Пінчук. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2005. – Вип. 15: Визначні постаті
української історіографії ХІХ-ХХ ст. С. 487-555. (Стаття у друці).
Заболотна І. Іван Крип’якевич: формування світоглядних орієнтирів // Історичний
журнал. – 2004. – Ч. 1/2 (7/8). – С. 40-50.
Заболотна І. Іван Крип'якевич –архівознавець // Сторінки історії: 3б. наук. праць /
Гол. ред. Н.Ф. Гнатюк. - К.: ІВЦ „Вид-во «Політехніка»", 2008. -Вип. 26. - С. 60-68.
Заболотна І. Історичні дослідження М.Максимовича в оцінці І.Крип’якевича //
Вісник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип.
78. – С. 101-103.
Заболотна І. Історіографія життя та наукової спадщини І.П.Крип'якевича //
Історіографічні дослідження в Україні // Голова редколегії В.А.Смолій; відп. ред. О.А.Удод.
– К.: НАН України Ін-т історії України, 2007. – Вип. 17. – С. 201-217.
Заболотна І. Наукові плани І.Крип’якевича за матеріалами його гімназійного
щоденника // Київська старовина. – 2009. – № 1-2. – С. 169-194.
Заболотна І. Побут студентів та викладачів Київського Державного Університету в
повоєнні роки // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. IX. – К.: “ПП“КП”УкрСІЧ”,
2013. – С. 33-37.
Заболотна І. Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел в
практиці І.Крип’якевича та М.Кордуби // Памятки: археографічний щорічник. – К.:
УНДІАСД, 2014. – Т. 15. – С.34-45.
Заболотна І. Початок співпраці І.П.Крип’якевича з М.С.Грушевським // Український
археографічний щорічник. – 2004. – Нова серія. – Вип. 8/9. – С. 629-632.
Заболотна І. Роки німецької окупації на Західній Україні за спогадами
І.П.Крип’якевича // Український археографічний щорічник. – 2002. – Нова серія. – Вип. 7. –
Т. 10. – С. 389-410.
Заболотна І. Співробітництво І.Крип’якевича з установами ВУАН // Вісник.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історія. – 2004. – Вип. 71. – С.
16-19.
Заболотна І. Спогади Івана Крип’якевича (1904-1911) // Український археографічний
щорічник. – 2010. – Вип. 15. – С. 476-497.
Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку Івана
Крип’якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. –
Вип. 123. – С. 15-19.
Заболотна І. Участь І.Крип’якевича в роботі НТШ у 1905-1918 роках: історико-
археографічний аспект // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. –
Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 14. – С. 306-321.
Заболотна І. Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.) //
Архіви України. - 2012. - № 4(280). – С. 199-202.
Заболотна І. Історичні дослідження М.Максимовича в оцінці І.Крип'якевича
Колесник В., Заболотна І. Іван Крип’якевич у контексті повоєнного десятиліття //
Вісник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історія. – 2002. – Вип.
59/60. – С. 74-79. (авторський обсяг: С. 74-77).
Колесник В., Заболотна І. Участь І.П.Крип’якевича у роботі НТШ (1919-1939) //
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – Вип. 2.
– С. 35-46. (авторський обсяг: С. 35-43).
Мороз І. Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві в
контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика) // Історія в
рідній школі. – 2016. – № 12. – С. 21-23.
Мороз І. Іван Крип’якевич: основні віхи життя і діяльності (закінчення) // Історія в
рідній школі. – № 4. – С. 29-35.
Мороз І. Іван Крип’якевич: основні віхи життя і діяльності // Історія в рідній школі. –
№ 3. – 2016. – С. 28-36.
Підручники
– Історія в термінах і поняттях: довідник: Навчальний посібник / За загал. ред.
Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014 (29 термінів) (всього 4 др. арк.):
Заболотна І.:
Ареал – С. 38.
Археографія – С. 41-44.
Атрибутика. – С. 50-52.
Бібліопегістика – С. 63-64.
Боністика – С. 71-72.
Гімн. – С. 118-119.
Діаріуш.– С. 176-177.
Екзарх .– С. 185.
Епітафія.– С. 194.
Етикетознавство. – С. 199-201.
Каган – С. 273.
Канон .– С. 280-282.
Канонізація. – С. 282-285.
Катехізис – С. 289-290.
Легітимність. – С. 354-355.
Магнат – С. 370.
Некрополістика. – С. 428-429.
Некрополь. – С. 429-430.
Орда – С. 458.
Пантеон. – С. 467.
Парцеляція. – С. 472.
Регент – С. 560-561.
Сервітути – С. 586-587.
Синкретизм.– С. 592-593.
Субкультура. – С. 610-611.
Субкультура політична – С. 611-612.
Фарисеї. – С. 650-651.
Хан – С. 670-671.
Шляхта. – С. 704-705.
Курси лекцій
– Історія України: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів: Підручник /
Казьмирчук Г. Д. (наук. ред. та кер. авт. кол.), Вербовий О. В., Коцур А. П. та інші – Вид. 2-е,
випр. і доп. – К.: Логос, 2009. – 648 с.
Заболотна І. Лекція 1: Первісне суспільство і перші державні утворення на території
України. – С. 10-35 (1,6 друк. арк.).
(Рекомендовано МОН України як начальний посібник для студентів історичних
факультетів).
– Історія України: Підручник / Казьмирчук Г.Д. (наук. ред. та кер. авт. кол.),
Коцур А. П. Вербовий О.С. та інші. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський
університет», 2009. – 695 с.
Заболотна І. Лекція 22: Процесс перебудови в СРСР. Україна на шляху до
незалежності (1985-1991). – С.622-650 (1,8 друк. арк.).
(Рекомендовано МОН України як начальний посібник для студентів історичних
факультетів).
– История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений /
Казьмирчук Г.Д. (рук. авт. коллектива), В.Ф.Колесник, А.П.Коцур и другие. – К.:
Логос, 2010. – 752 с.
Заболотная И.Н., Набока С.В. Лекция 23: Перестройка в СССР. Общественно-
политические процессы в Украине в 1985-1991 гг. – С.608-637. (1 друк. арк.)
(Рекомендовано МОН України як начальний посібник для студентів
історичних факультетів).
– История Украины: Учебник для иностранных студентов высших учебных
заведений / Казьмирчук Г.Д. (рук. авт. коллектива), В.И.Гусев, В. П. Капелюшный и
др.; под ред. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский
университет», 2010. – 631 с.
Заболотная И.Н., Черевичный Г.С. Лекция 20: Западноукраинские земли
между двумя мировыми войнами (1918-1939 годы). – С. 392-426 (0,8 друк. арк.).
Заболотная И., Набока С.В. Лекция 24 Перестройка в СССР. Общественно-
политические процессы в Украине в 1985-1991 годах. – С. 523-554 (0,9 друк. арк.).
(Рекомендовано МОН України як начальний посібник для студентів
історичних факультетів)
– Історія України: навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. /
В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, С. П. Юренко та ін.; кер. авт. кол. В. М. Литвин. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 671 c.
Заболотна І. Розділ 7. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі
Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст. – С. 431-528 (3 друк. арк.).
Заболотна І. Розділ 8. Суспільно-політичне життя в Україні у ХІХ ст. Українське
національне відродження. Культура України ХІХ ст. – С. 529-644 (4 друк. арк.).
– Історія України. Курс лекцій. Підручник для студ. вищих навчальних
закладів / Заболотна І.М., Коцур А.П. та ін. За ред. А.П. Коцура. – Київ-Чернівці:
Книги-ХХІ, 2015. – 756 с.
Заболотна І. Лекція 1: Давня історія України. – С. 5-34;
Заболотна І. Лекція 16: Західноукраїнські землі в 20-30 ті рр. ХХ ст. – С.507-
546;
Заболотна І., Пивовар С.Ф. Лекція18: Україна в повоєнні роки (1945-1953). –
С. 584-634.
(всього – 4 друк. арк.).
навчально-методичні посібники
Заболотна І. Археографічна діяльність І.П.Крип’якевича: Матеріали до
спецкурсу «Українська археографія» для студентів історичного факультету. – К.:
Принт-центр «Еволюція», 2009. – 104 с.
Заболотна І. Давня історія України: Навчально-методичний посібник /
Бібліотека “Часопису української історії”/ За заг. ред. А. П. Коцура (Серія “Історія
України”. – Кн. 1). – К.: ФОП І. С. Майдаченко, 2013. – Кн. 1 – 40 с.
Заболотна І. Західноукраїнські землі в 20-30 –ті рр. ХХ ст. до курсу „Історія
України” для студентів економічного факультету: Навчально-методичний посібник
для студентів неспеціальних факультетів. – К.: Логос, 2010. – 76 с.
Заболотна І. Західноукраїнські землі в 20-30-ті рр. ХХ ст.: Навчально-
методичний посібник. – Лекція 16 / Бібліотека “Часопису української історії”; За заг.
ред. А. П. Коцура (Серія “Історія України”. – Кн. 16). – К.: ПП“КП”УкрСІЧ”, 2014. –
40 с.
Заболотна І. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів
економічного факультету. – К,: Логос, 2008. – 84 с.
Заболотна І. «Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у період
повоєнної відбудови»: матеріали до спецкурсу «Історія Київського національного
університету імені Тараса Шевченка» для студентів для студентів неспеціальних
факультетів) / І.М.Заболотна (уклад.); Київський національний університет.
Історичний факультет. Кафедра давньої та нової історії України. – Київ, 2009. – 68 с.
Заболотна І. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських,
дипломних, магістерських робіт з історії України. – К.: «Свіп», 2009. – 100 с.
Заболотна І. Навчально-методичний посібник для студентів неспеціальних
факультетів: Західноукраїнські землі в 20-30 –ті рр. ХХ ст. до курсу „Історія України”
для студентів економічного факультету. – К.: Логос, 2010. – 76 с.
Заболотна І. Навчально-методичні поради до вивчення теми: “Кочові племена
залізної доби на території України (кіммерійці, скіфи, сармати)” курсу „Історія
України” для студентів економічного факультету. – Київ: Логос, 2008. – 68 с.
Заболотна І. Образотворче мистецтво, скульптура, архітектура України
ХІХ ст. в контексті загальносвітового розвитку культури: Матеріали й навчально-
методичні рекомендації до нормативного курсу “Історія України” для студентів
гуманітарних факультетів. – Київ: ПП”КП”УкрСІЧ”, 2014. – 48 с.
Заболотна І. Повоєнна відбудова в сільському господарстві України (1945-
1953 рр.): Навчально-методичний посібник до курсу «Історія України» для студентів
неспеціальних факультетів. – К.: Логос, 2009. – 80 с.
Заболотна І. Розвиток науки та освіти в Україні у ХІХ ст. в загальносвітовому
контексті: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу
“Історія України” для студентів гуманітарних факультетів. – Київ: ПП “КП”УкрСІЧ”,
2014. – 58 с.
Заболотна І. Розробка І.Крип’якевичем методики історичного дослідження:
Матеріали й навчально-методичні рекомендації. – К.: Логос, 2009. – 52 с.
Заболотна І. Театральне мистецтво та музика України ХІХ ст. в контексті
загальносвітового розвитку культури: Матеріали й навчально-методичні рекомендації
до нормативного курсу “Історія України” для студентів гуманітарних факультетів. –
Київ: ПП “КП”УкрСІЧ”, 2014. – 30 с.
Заболотна І. Україна в повоєнні роки (1945–1953): Навчально-методичний
посібник. – Лекція 18 / Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред.
А. П. Коцура (Серія “Історія України”. – Кн. 16). – К.: Видавництво ПП «ДІРЕКТ
ЛАЙН» – 2014. – 52 с.
Заболотна І. Українська література ХІХ ст. в контексті загальносвітового
розвитку культури: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного
курсу “Історія України” для студентів гуманітарних факультетів. – Київ: ПП
“КП”УкрСІЧ”, 2014. – 22 с.
Мороз І. Політична фаза національного руху в Наддніпрянській Україні:
Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія
України» для студентів гуманітарних факультетів / Мороз І. М.; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра
історії для гуманітарних факультетів. – Київ, Видавництво ПП «Дірект лайн», 2016. –
34 с.
Мороз І. Початки українського національного відродження та організаційне
оформлення українського національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні:
Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія
України» для студентів гуманітарних факультетів / Мороз І. М.; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра
історії для гуманітарних факультетів. – Київ, Видавництво ПП «Дірект лайн», 2016. –
40 с.
Мороз І. Українське національне відродження в західноукраїнських землях
наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.: Матеріали й навчально-методичні
рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних
факультетів / Мороз І. М.; Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. Історичний факультет. Кафедра історії для гуманітарних факультетів. –
Київ, Видавництво ПП «Дірект лайн», 2016. – 40 с.
Мороз І. Участь українців в російському та польському суспільно-політичному
русі (ХІХ ст.): Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу
«Історія України» для студентів гуманітарних факультетів / Мороз І. М.; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра
історії для гуманітарних факультетів. – Київ, Видавництво ПП «Дірект лайн», 2016. –
34 с.
Тези конференцій
Заболотна І. Археографічний аспект наукової діяльності І.П.Крип'якевича //
Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої перемоги / За заг. ред.
проф. О.К.Закусила. – Вип. III: У 2-х част. – Ч.1. Гуманітарні науки. – К.: Логос, 2005. –
С. 65-67.
Заболотна І. Бібліотекознавчі та книгознавчі зацікавлення І.Крип’якевича // Дні
науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих
учених. – Вип. V, Ч. 7. – К., 2012. – С. 34-35.
Заболотна І. Встановлення автентичності історичного джерела за І. Крип’якевичем //
Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського
університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та
молодих учених: У 2 т. / Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. Колесник В. Ф., доц.
О. Ю. Комаренко, Є. С. Брайлян. – К.: Логос., 2014. – Т. 1. – С. 479-483.
Заболотна І. Джерелознавча та археографічна діяльність учня М. Грушевського
Зенона Кузелі (1902–1914) // Шевченківська весна. – К., 2013. – С. 35-37.
Заболотна І. Джерелознавчі студії Івана Крип’якевича // Книжкова та рукописна
культура: історія, методологія, джерельна база: тези доповідей і повідомлень: міжнародна
наукова конференція / упорядкування і наукова редакція Л.Головатої. – Львів: Центр
незалежних історичних студій, Інститут історії України НАН України; Канадський інститут
українських студій Альбертського ун-ту; Національний ун-т «Львівська політехніка», 2012. –
С. 47-51.
Заболотна І. І.П.Крип'якевич – сфрагіст // Шевченківська весна. Історія. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Вип. IV: У 2-х част. / Редкол.:
проф. В.Ф.Колесник (голова), к. і. н. Ю. Латиш (відп. ред). – Ч.1: Праці вчених. – К.: СПД
Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 176-179.
Заболотна І. Іван Крип’якевич: формування національної самосвідомості // Личность
в истории: героическое и трагическое: сб. материалов VI междунар. науч.-практ. конф.,
Брест, 22-23 нояб. 2013 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина; редкол.: Е.С. Розенблат
(гл. ред.), Е.И.Пашкович, Л.В. Харичкова. – Брест: БрГУ, 2015. – Ч. 1. – С. 82-89.
Заболотна І. Картографічні зацікавлення І.П.Крип'якевича // Шевченківська весна:
матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип.ІУ: У 3 част. – Ч.З. Історія / За
заг. ред. проф. В.Ф.Колесника. – К.: Логос, 2006. – С. 324-326.
Заболотна І. Наукова та громадська діяльність І.Крип’якевича у 1920-1930 рр. // Дні
науки історичного факультету: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих
учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній Війні. – Вип. ІІІ: У 4-х част. /
Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В.Колесник (голова), доц. О.Ю. Комаренко (заст. голови),
І.В.Семеніст (відп. ред.) та ін. – Ч.1. – К., 2010. – С. 31-34.
Заболотна І. Просопографічний колективний портрет представників львівської
історичної школи М. Грушевського на прикладі І.Крип’якевича та М.Кордуби // Проблеми
історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції “День
науки історичного факультету – 2014”. – Київ, 24 квітня 2014 року / Наук. ред. проф.
Казьмирчук Г. Д. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний
факультет. – К., 2014. – С. 15-18.
Заболотна І. Участь Івана Крип’якевича в боротьбі українського студентства проти
полонізації в Східній Галичині на початку ХХ ст. // Україна та Польща крізь призму століть:
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Поляки на Чернігово-Сіверщині –
“свої/чужі”, приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казимира (21 лютого
2014 р., м. Ніжин) / Упорядник Є. М. Луняк; Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Гоголя. – 2014. – С. 196-204.
Заболотна І. Участь учнів львівської школи Грушевського в археографічних
експедиціях початку ХХ ст. // День науки історичного факультету – 2013”: Програма і
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. Історичний факультет. – К.: ПП “КП”УкрСІЧ”, 2013. –
С. 20-22.
Мороз І. «Документи Богдана Хмельницького»: реалізація задуму всього життя
І.Крип’якевича // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній
Україні»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ /
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки, Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства, Спілка архівістів України. – К., 2015. – С. 98-100.
Мороз І. Монографія «Київська Русь» – лебедина пісня представника львівської
історичної школи М.Грушевського академіка Івана Крип’якевича // «Сімнадцяті
джерелознавчі читання», присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського:
матеріали Всеукраїнської наукової конференції 16 листопада КНУ / Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки, Український науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства, Спілка архівістів України. – К., 2016. – С. 183-185.
Мороз І. Славістичні погляди Івана Крип’якевича за матеріалами його
неопублікованої монографії “Київська Русь (початок Київської держави)” // Славістична
збірка. – Вип. 2: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських
читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2016.
– С. 236–246.
Мороз І. Громадсько-політична активність українського студентства у Варшаві на
поч. ХХ ст. (за спогадами учня М.Грушевського І.Крип’якевича) // Матеріали ХІ
Міжнародної наукової конференції «Знаки питання в історії України: про що мріяли, що
маємо, на що надіємося?». Ніжин, 28-29 вересня 2016 року. – Ніжин, вид-во НДУ ім. М.
Гоголя, 2016. – С. 27-31.
Мороз І. Львівський університет початку ХХ ст.: персоналії викладачів, система
викладання, відносини «наставник-учень» (за спогадами І. Крип’якевича) // Класичний
університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the
Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23
вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – К. : Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 332-333.
Мороз І. Туризм і краєзнавство в дослідженнях та практичній діяльності
І.Крип’якевича // Матеріали ІХ міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих
вчених «Дні науки історичного факультету» (Наукове видання). – С. 32-34.
Мороз І. Держава Богдана Хмельницького в концепції історика-державника
І.Крип’якевича // Дні науки історичного факультету 2017 (до 200-річчя з дня народження
М.І.Костомарова): Матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених. – Київ, 2017. – С. 58-62
Мороз І. Російська окупація очима історика-очевидця: особистісне сприйняття Першої
світової війни за спогадами І.Крип’якевича // Роль суспільних наук у забезпеченні
стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – Київ:
ГО «Київська наукова суспільнознавча організація» , 2017. – С.15-19.
Мороз І. Концепція «духу народу» Івана Крип’якевича (за матеріалами його
гімназійного щоденника) в історіософському контексті // International Scientific-Practical
Conference: Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social
sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. – С.246-
249.
Мороз І. Роль релігії у національному вихованні та суспільному житті (за матеріалами
джерел особового походження І. Крип’якевича) // Релігія, релігійність, філософія та
гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний
аспекти: Збірник наукових праць (за матеріалами XIII Міжнародної науково-практичної
конференції 29-30 грудня 2016 року) / За загальною редакцією д. філос.н. Журби М.А.
(Сербія - Азербайджан - Польща – Канада). – Монреаль: СРМ «ASF», 2016. – С. 25-27.
Мороз І. Актуальність традиційних методів історичного дослідження академіка Івана
Крип’якевича // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017
року). - Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2017. –С. 26-29.
Мороз І. Теоретична археографія в науковому доробку І. Крип'якевича // Каразінські
читання (історичні науки): Тези доповідей 70-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків,
28 квітня 2017 p.). — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 29-30.
Мороз І. Вчений і влада: повоєнний період в житті і науковій діяльності Івана
Крип'якевича // Суспільні науки ХХІ століття: перспективи та пріоритетні напрями
досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4-5 серпня
2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство». – С. 19-24.
Мороз І. Участь І. Крип’якевича в діяльності Семінару з архівознавства та
спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові // Суспільні науки: напрорямки
та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 липня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський
центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 22-27.
Рецензії
Заболотна І. Іван Крип’якевич: людина, громадянин, вчений. [рец. на:] Іван
Крип’якевич у родиній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упор.
Феодосій Стеблій. Львів, 2001 (Україна: Культурна спадщина, національна свідомість,
державність. Збірник наукових праць, 8 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН
України). – 960 с. // Історія та історіографія в Європі. – 2004. – Вип. 3: Історична наука як
засіб політичної легітимації в Німеччині та в Україні у ХХ столітті. – С. 185-189.
Заболотна І. [Рец на:] Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний. Село
Кальник. – Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII – на
поч.. ХХ ст. – К.: Логос, 2010. – 256 с. // Часопис української історії / За ред.. д. і. н., проф..
А.П.Коцура. – К., 2010. – Вип. 19. – С.120.
Заболотна І. [Рец на:] Кінофотодокументи в архівознавстві: посібник для студентів /
Казьмирчук М.Г. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.-агенство», 2009. – 230 с. // Соціальна історія:
Науковий збірник /За ред.. проф.. Г.Д.Казьмирчука. – К.: Логос, 2011. – Вип. 7. – С. 98.
Заболотна І. [Рец на:] Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів / Редкол.: В.А.Смолій (гол. ред.);
І.Н.Войцехівська (кер. авт. кол.), В.В.Томазов, М.Ф.Дмитрієнко та ін. – К.: Либідь, 2008. –
520 с. // Український археографічний щорічник. -2009. - Нова серія. - Вип. 13/14. – С. 767-
769.
Археографічні публікації (упорядник та автор передмови)
Крип’якевич І.П. Біографічний словник моїх знайомих / упорядник та автор
передмови – Мороз І.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –
Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – 144 с.
Крип’якевич І.П. Київська Русь / упоряд. та автор передмови Мороз І.М. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – 102 с.
У друці
Мороз І.М. Іван Крип’якевич як ініціатор та організатор створення Семінару з
архівознавства та спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові // Памятки:
археографічний щорічник. – К.: УНДІАСД, 2016-2017. –Т 17-18.
Діалог істориків: листування І.Крип’якевича та Ф.Шевченка (1950-1960-і рр.) /
упорядник та автор передмови – Мороз І.М.; Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра історії для гуманітарних факультетів. –
Київ: 2017. (у друці).
Мороз І.М. Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві
в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика)
(продовження) // Історія в рідній школі. – 2016. (у друці)