МогильнийНародився 21 лютого 1974 р. у м. Козятин Вінницької області.

Доктор історичних наук, професор.

У 1999 рр. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1 вересня 1999 р. до 2 жовтня 2000 р. працював учителем історії та права Йосипівської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ст. Козятинського району, Вінницької області.

У 2000–2003 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. У червні 2003 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему „Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття”. У жовтні 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939)”.

З 1 вересня 2003 р. до 30 червня 2004 р. працював старшим викладачем кафедри історії та політології Київського Славістичного університету.

В 2004–2008 р. асистент, 2008–2015 р. доцент кафедри української історії та етнополітики історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. З вересня 2015 р. на посаді професора кафедри історії зарубіжної україністики.

Викладає «Історію України», «Вступ до університетських студій» на природничих факультетах. Також викладає спецкурси „Національне питання в Україні: історія та сучасність”, „Історія цивілізацій”, «Міжкульні трансфер і комунікація в Україні: історія та сучасність».

Протягом 2004-2009 рр. (№1-12) відповідальний секретар кафедрального збірника наукових праць „Часопис української історії”, з 2009 р. заступник головного редактора.

Напрям наукових досліджень – історія України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (суспільно-політичне життя в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., українські ліберальні партії та їх діячі у другій половині ХІХ ст. – першій половині ХХ ст.).

За монографію написану спільно з проф. В.Ф. Колесником „Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття”. (К.: НВЦ „Київський університет”, 2005. – 244 с.) рішенням Вченої ради університету від 5 лютого 2007 р. було присуджено Премію імені Тараса Шевченка. У 2008 р. відзначений подякою голови Київського міського голови. У 2008-2010 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Автор понад 170 наукових, навчально-методичних праць, серед них монографії та навчальні посібники з історії України (з них 22 у співавторстві).

Член Національної Спілки краєзнавців України з 2008 р.

Осн. праці: Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття. Монографія. – К.: НВЦ „Київський університет”, 2005. – 244 с. (співавтор проф.В.Ф.Колесник); Практикум з курсу історії України. Методичні рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. КНУ імені Тараса Шевченка. Кафедра української історії та етнополітики. – К., 2005. – 88 с. (у співавторстві); Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів). Методичні рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. КНУ імені Тараса Шевченка. Кафедра української історії та етнополітики. – К., 2006. – 132 с.; Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Документи та матеріали. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 1100 с. (у співавторстві); Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України / Монографія. – К., 2011. – 296 с. та ін.

Література: Даниленко О. Могильний Леонід Петрович // Часопис української історії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра української історії та етнополітики. Вип.10. – К., 2008. – С.53-56; Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність. Біобібліографічний довідник / За ред. д.і.н., проф. А.П.Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесника. – Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.31.